Bootcamps

In de bootcamps van maximaal 15 personen gaat u op 1 specifiek thema de hele dag met elkaar aan de slag onder leiding van een toetsexpert. Aan het einde van de dag ontvangt u een certificaat van deelname, een mooie aanvulling op uw CV!

Wilt u een bootcamp volgen? Vink dit aan bij uw inschrijving voor het congres. Let op: het maximale aantal deelnemers voor een bootcamp is 15. Meld u snel aan. VOL = VOL.

De Bootcamps zijn vol.

Dinsdag 26 maart:

Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs

De nadruk op de summatieve functie van toetsen en de consequenties die dit heeft op het studeergedrag van studenten is voor veel opleidingen reden om een kritische blik te werpen op de huidige toetspraktijk. Er is steeds meer behoefte aan handvatten om formatief handelen in de dagelijkse onderwijspraktijk vorm te geven en toe te werken naar een feedbackcultuur. Maar hoe te komen tot een echte toetsrevolutie? Veel opleidingen vinden het immers moeilijk en complex om in de bestaande structuren in systemen een begin te maken. In deze bootcamp wil ik enkele ideeën presenteren hoe je met een frisse blik naar een andere visie op toetsing kunt werken en hoe dat zijn beslag kan krijgen in de praktijk. Daarbij zal ik het belang van een professionele cultuur, onderwijskundig leiderschap en de wil om het nog beter te willen doen als docent benadrukken. Graag ga ik met de deelnemers actief aan de slag met voorgestelde ideeën.

Dominique Sluijsmans, Lector Professioneel beoordelen Zuyd Hogeschool

BOOTCAMP: Het kiezen en implementeren van de juiste toetsvormen

Steeds vaker horen we de term toetsmix, bijvoorbeeld in relatie tot het toetsprogramma. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wat is eigenlijk het voordeel van het variëren met toetsvormen? En als het over (nieuwe) toetsvormen gaat, welke toetsvormen bedoelen we dan en wat onderscheidt toetsvormen van elkaar? In deze bootcamp krijg je een antwoord op deze vragen, gaan we in op de sterke en zwakke punten van diverse toetsvormen en gaan we in de praktijk met de toetsvormen aan de slag. Met behulp van een goede indeling wordt het makkelijker een geschikte toetsvorm te kiezen. Daarnaast kijken we naar het effect van de manier van afnemen en de manier van beoordelen op de toetsvorm. Aan het eind van de bootcamp heeft iedereen aan den lijve een (nieuwe) toetsvorm ervaren.

Willemien Uil-Hoogerwaard, Onderwijskundige/Toetsdeskundige Teelen.nl
Jolanda Soeting, Onderwijskundige/Toetsdeskundige Teelen.nl

 

Woensdag 27 maart:

Formatief evalueren 

  • Wat is formatief?
  • Wat komt ten goede aan het leerproces?
  • Wat moeten we vastleggen voor de summatieve beslissing?

Liesbeth Baartman, Hogeschoolhoofddocent Kenniscentrum Leren & Innoveren
Judith Gulikers, Ass. Professor aan Wageningen University

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2019