Coöperatief Leren als Formatieve Evaluatiestrategie

Coöperatief Leren als Formatieve Evaluatiestrategie

Formatief evalueren kan worden opgevat als het inzetten van een oefentoets om te zien waar de student op dat moment staat in zijn of haar leerproces. Veel sterker is om formatief evalueren te zien als integraal onderdeel van de didactiek die de docent dagelijks in de klas toepast. In deze praktische inspiratiesessie ga je op actieve wijze ervaren hoe coöperatieve werkvormen ingezet kunnen worden als een formatieve evaluatiestrategie. De nadruk ligt daarbij op de rol die studenten kunnen spelen bij het identificeren van misconcepties van medestudenten en het geven van feedback om elkaar verder te helpen.

Linda Maan richt zich als zelfstandig adviseur op onderwijskundige vraagstukken binnen het beroepsonderwijs. Met haar achtergrond in het basisonderwijs, aangevuld met een master Onderwijskunde en jarenlange ervaring in het hbo ziet ze de integratie van toetsing en didactiek als een belangrijke voorwaarde om een effectieve en motiverende leeromgeving te creëren.

Comments are closed.

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021