Een scriptiebeoordeling past niet in een schema

Een scriptiebeoordeling past niet in een schema

In het hoger onderwijs wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van digitale beoordelingsschema’s. De aanvankelijke hoop was dat deze zogeheten rubrics de beoordeling van scripties en papers eerlijker en objectiever zouden maken. Wat is daarvan terecht gekomen? En wat zijn de gevolgen voor de student, docent en het onderwijs? In deze sessie maken we samen een tussenbalans op. Keurmerk of keurslijf…?

Menno van der Schoot is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Pedagogische- en Onderwijswetenschappen aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op het in kaart brengen en bevorderen van leerprocessen op het domein van begrijpend lezen en rekenen.

Comments are closed.

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021