Flexibel studeren en toch een regulier diploma, hoe doen we dat?

Flexibel studeren en toch een regulier diploma, hoe doen we dat?

Flexibilisering van onderwijs geeft de student meer regie: de student maakt zelf sturende keuzes. Hoe snel studeer ik en in welke volgorde? Zal ik een uitstap maken buiten de eigen opleiding of instelling? Wil ik wel een standaard pakket volgen? De zone Flexibilisering vanhet Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT heeft zich over deze nieuwe patronen gebogen. In deze presentatie zal hier inzicht in worden gegeven.

 

De vraag die centraal staat is vervolgens: wat betekent het voor examinering als studenten een flexibel patroon hebben gevolgd en dus geen standaard pakket resultaten behaald hebben?

Met een achtergrond in onderwijskunde en bedrijfskunde heb ik mij toegelegd op advisering in vraagstukken op het grensvlak van onderwijs en organiseren.

Comments are closed.

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021