Hogeschoolbreed herontwerpen van de leeromgeving

Hogeschoolbreed herontwerpen van de leeromgeving

Het beoogde effect op leren en de consequenties voor toetsing

De gefuseerde hogeschool NHLStenden  heeft ervoor gekozen om hogeschoolbreed Design Based Education te ontwikkelen en in te voeren. Deze grootscheepse onderwijsinnovatie wordt in drie tranches uitgevoerd. Nu in 2020 is Design Based Education bij een groot aantal opleidingen ontwikkeld en ingevoerd: tweederde van alle opleidingen is inmiddels gestart, en de laatste groep opleidingen start in september 2020 met de implementatie. De eerste bevindingen, ervaringen en onderzoeksresultaten kunnen nu gedeeld worden. Tijdens deze presentatie zal inzicht worden geboden in Design Based Education: het hoe en waarom van dit onderwijsconcept. Vervolgens kunnen de eerste onderzoeksresultaten worden gedeeld, en last but not least worden de consequenties voor toetsing gepresenteerd. 

 

Over Gerry:

Gerry werkt als lector bij NHLStenden hogeschool. In haar hogeschoolbrede lectoraat wordt onderzoek gedaan naar het onderwijsconcept Design Based Education, waarbij specifiek wordt gekeken naar leergedrag, studentwelzijn en perceptie van de leeromgeving. Daarnaast is zij directeur R&D Onderwijs en Onderzoek.

 

 

Comments are closed.

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020