Inclusief en flexibel toetsen van praktijkopdrachten bij HBO-ICT

Inclusief en flexibel toetsen van praktijkopdrachten bij HBO-ICT

Technisch-inhoudelijk bekwame studenten lopen in praktijkopdrachten soms tegen grenzen aan. Ze hebben bijvoorbeeld tijdens hun afstudeeropdracht beter gepresteerd dan hun verslaglegging laat zien. De validiteit van toetsing kan dan in gevaar komen.  Door studenten een passende alternatieve toetsvorm aan te bieden dit gevaar worden teruggedrongen. In deze sessie laten we zien met welke alternatieven we aan de slag zijn gegaan en hoe het onderzoeks- en implementatietraject is verlopen.

 

Over Jan Nauta

Jan Nauta studeerde Werktuigbouwkunde en Informatica aan de Universiteit Twente en deed daar vervolgens onderzoek waarop hij in 1996 promoveerde. Sinds 2001 is hij als docent verbonden aan de hogeschool Windesheim. Samen met collega’s verzorgt hij het uitstroomprofiel Embedded Systems and Automation van de opleiding HBO-ICT in Zwolle.

Comments are closed.

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021