Teach as you preach: motiverende maatwerktrajecten BKE

Teach as you preach: motiverende maatwerktrajecten BKE

Binnen hogescholen ontstaat steeds meer de wens om de verplichte BKE-scholing meer op maat in te zetten en deze beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de verschillende opleidingsteams. Daarnaast wordt er steeds meer nagedacht hoe de toetsing van de BKE zelf beter kan aansluiten bij de opleidingen in het algemeen en deelnemers in het bijzonder.

In deze presentatie bespreken we de verschillende (BKE- en SKE-) maatwerktrajecten die wij binnen onze hogescholen aanbieden en geven we inzicht in het waarom van het succes van deze trajecten.

Over Inge Rinkje de Jager en Ernie Schouten:

Wij ondersteunen beiden al meerdere jaren opleidingen bij het verbeteren van toetsprogramma’s en toetsen, met als doel het goed opleiden van studenten en het ondersteunen en coachen van docenten. We hebben gezamenlijk en afzonderlijk van elkaar verschillende inspirerende maatwerktrajecten BKE (en SKE) verzorgd, waarbij onderwijs- en toetsontwikkeling en –verbetering hoofddoel zijn en de BKE-cyclus het (kwaliteits)middel. Deze trajecten worden door docenten als inspirerend, nuttig en duurzaam ervaren.

Comments are closed.

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020