Woensdag 25 maart

Keynotes

Keynote

 

Door: Ad Verbrugge
Filosoof en medeoprichter Beter Onderwijs Nederland

Juridisch correct examineren

 

Door: dr. mult. Henk van Berkel
Tilburg University

Hogeschoolbreed herontwerpen van de leeromgeving

 

Door: Dr. Gerry Geitz
Lector Sustainable Education, Directeur R&D Onderwijs en Onderzoek NHL Stenden Hogeschool

 

Meer informatie

Building tribes – het bouwen van een gezonde community

 

Door: Drs. Jitske Kramer
Corporate antropoloog

 

Meer informatie

Sessies

Groepswerk

Het werken in groepen en het beoordelen ervan

 

Door: Willibrord Huisman
Onderwijsadviseur Radboud Universiteit

 

Meer informatie

Toegankelijk toetsen

Inclusief en flexibel afstuderen bij techniek Windesheim

 

Door: Jan Nauta
Docent Hogeschool Windesheim

 

Meer informatie

Flexibilisering

Toetsen binnen een flexibel toetsprogramma

 

Door: Tijs Pijls, Managing consultant Cinop en Sandra Beugel, Senior Manager CINOP

 

Meer informatie

Toegankelijk toetsen

Toetsen vanuit leeruitkomsten

 

Door: Sara Struik, Onderwijskundige Hogeschool van Arnhem en Nijmegen &
Linda Schlundt Bodien, Senior Consultant Expertisecentrum inclusief onderwijs

Flexibilisering

Toetsen binnen flexibele deeltijd

 

Door: Majel Ruyters. Docent en ontwikkelaar & Lynn van Wijk, Onderwijskundige
Fontys Hogescholen

Anders toetsen en beoordelen

Het nieuwe afstuderen

 

Door: Roel van Krieken
Managing consultant Hobéon

Experimentele toetsvormen

Hoe kun je games inzetten bij toetsing en zorgen voor meer studentbetrokkenheid?

 

Door: Jasper van Vught, Ass. Professor & René Glas, Ass. Professor Universiteit Utrecht

Online escape room

Formatief toetsen met digitale tools

 

Let op: voor deze sessie moet je een laptop meenemen.

 

Door: Irene van der Spoel, Docent / Innovator Hogeschool Utrecht

 

Meer informatie

Didactisch coachen

Hoe kun je middels vragen en feedback goed sturen en loslaten?

 

Door: Wessel Peeters, Onderwijskundige HAN PABO en Toegepaste Psychologie & Mede-oprichter Vernieuwenderwijs en Sasja de Vries, Academiemanager Academie voor Organisatie & Ontwikkeling HAN

 

Meer informatie

Toetsproces

RACI-matrix: de stakeholders bij het toetsproces in beeld gebracht

 

Door: Marnie Wouters & Willemien Uil
Onderwijskundige & Toetsdeskundige Teelen

 

Meer informatie

Flexibilisering

Wat is de rol van de OER in het Versnellingsplan Flexibilisering?

 

Door: Elsbeth Vonkeman, Verandermanager kernprocessen Hogeschool Windesheim & Lid Zone Flexibilisering Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

Observeren

 

Klinisch redeneren voor verpleegkundigen

 

Door: Marc Bakker, Expert & docent Klinisch redeneren VUmc Amstel Academie

Feedback

als partnerschap tussen student en docent

 

Door: Dr. Lindy Wijsman, Onderwijsadviseur/Trainer Universiteit Utrecht en Dr. Marjolein Verhoeven, universitair docent

 

Meer informatie

De rol van de toetscommissie

Waar voldoet een goede toetscommissie aan? Wat zijn de taken van de toetscommissie? Wat is hun rol ten opzichte van de examencommissie?

 

Door: Monique Bulle, Bureau Lente

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020