Keynote sessies

De wondere wereld van blended learning en de relatie tot toetsing

Barend Last
Onderwijskundig Adviseur Maastricht University

Barend Last

Van wetenschappelijke inzichten naar visueel stappenplan

Rene Kneyber
Leraar, uitgever, trainer, ontwikkelaar, toezichthouder
Dominique Sluijsmans
Docent Radboud University & Onderwijskundige

Studiesucces door onderwijskwaliteit

Janke Cohen-Schotanus
Emeritus-hoogleraar Onderzoek van onderwijs in de Medische wetenschappen


Inspiratiesessies & Workshops

Binnenkort worden nog veel meer sprekers en sessies toegevoegd. Houd deze website in de gaten!

Thema: Feedback

Comparative judgement: hoe beoordeel je de vaardigheden van de student kwalitatief? En hoe leer je studenten hun eigen werk te evalueren?
Marije Lesterhuis, Onderzoeker U-Antwerpen & Medeoprichter Comproved
Het geven van online feedback
Esther van Popta, Strategisch Adviseur Onderwijs en Onderzoek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Thema: Innovatie

Leren(d) innoveren: naar zinvol en betekenisvol onderwijs in het HBO
Marleen Kaijen, Hoofddocent onderwijsinnovatie HAN University of Applied Sciences
Ontwerpprincipes van blended learning en toetsing
Barend Last, Blended Learning Specialist Maastricht University

Thema: Veilig toetsen

Het spanningsveld van fraudepreventie, kwaliteitsborging en privacyregelgeving
Pieter Huisman, Bijzonder hoogleraar onderwijsrecht, Erasmus School of Law & Senior Adviseur Hobéon

Thema: Flexibilisering

Flexibilisering: toetsen en examencommissies
Roel van Krieken, Head of management consultancy, Hobeon

Thema: Eigen professionalisering

180 Gevalideerde richtlijnen voor het ontwikkelen, vaststellen en borgen van toetsen
Harry Molkenboer, Bureau voor Toetsen en Beoordelen

Thema: Programmatisch toetsen

Misconcepties rondom programmatisch toetsen
Tamara van Schilt-Mol, Lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Liesbeth Baartman, Hogeschoolhoofddocent Hogeschool Utrecht