Wil jij het programma ontvangen inclusief tijdschema? Download dan de brochure!

Keynotes

Keynote

De CHE is voor de 15e keer op rij door de keuzegids HBO uitgeroepen tot beste middelgrote hogeschool van Nederland. Welke waarden streven zij na als Hogeschool en leidt tot dit succes?

Jan Hol, Voorzitter CvB Christelijke Hogeschool Ede


Keynote | Formatief & summatief toetsen: kunnen deze elkaar versterken?

Prof. Dr. Daniel Muijs, Hoofd van de dienst Onderzoek bij Ofsted (Office for Standards in Education) in het Verenigd Koninkrijk


Keynote | Brein motivatie en gedrag

Anna van Duijvenvoorde, Universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie


Keynote | Humorvolle keynote 

Japke D-Bouma, Eindredacteur en columniste NRC Handelsblad, Kantoorgoeroe, Columniste

 


Leertrack: Liever meer verdieping? Kies dan beide dagen voor de leertrack.

Het ontwerpen van een feedbackproces

Sessie 1 (60 min): Feedback is een belangrijk onderdeel van formatief handelen. Maar al te vaak is de docent hard aan het werk bij het geven en organiseren van feedback. Vervolgens neemt de student de feedback in ontvangst en doet daar dan niet meer zo veel mee. Hoe kan je effectieve feedback geven die activeert en de student bij het feedbackproces betrekt? Tijdens deze sessie gaan we hier dieper op in en krijg je concrete handvatten aangereikt voor in je eigen onderwijspraktijk.

Sessie 2 (90 min): Feedback vormgeven binnen je onderwijs als proces is heel waardevol om te doen. Het vergroot significant de kans dat de student de feedback zal omzetten in actie. Het goed ontwerpen van een feedbackproces vraagt wel enige oefening. Tijdens deze sessie nemen we je aan de hand van een stappenplan mee in hoe je dat kan aanpakken in je eigen onderwijspraktijk. Tijdens deze sessie krijg je toelichting over wat een feedbackproces is, maar ga je ook praktisch aan de slag met het uitwerken en vormgeven daarvan.

*Let op: Sessie 1 kan los gevolgd worden. Voor sessie 2 is het noodzakelijk dat je sessie 1 hebt gevolgd

Deze leertrack wordt verzorgd door Valentina Devid, Medeoprichter van Toetsrevolutie, auteur & trainer & Hilly Drok , Docent Nederlands Comenius College Hilversum & Trainer Toetsrevolutie

Sessies

Feedbackcultuur: een groot begrip om klein mee te beginnen

Martje Kohlen & Els Roskam-Pelgrim, Platform Leren van Toetsen


Met elkaar in gesprek over het dichtgetimmerde curriculum: de doorgeschoten verschuiving van inhoud naar vorm in het hoger onderwijs

Dr. Menno van der Schoot, Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam


Dashboard voor het ontwikkelen van programmatisch toetsen in jouw opleiding.

Deze workshop is bedoeld voor docenten en ontwikkelaars die al bezig zijn om het concept programmatisch toetsen in de eigen onderwijspraktijk te ontwikkelen. Aan de hand van (o.a.) het onderzoek van Torre et al (2021) bespreken we factoren van invloed zijn op het mislukken of slagen daarvan. We presenteren een dashboard dat kan helpen om grip te krijgen op deze factoren. Vervolgens ga je met andere deelnemers aan de knoppen draaien. Welke factoren hebben jullie al goed op orde? Welke knop heeft nog aandacht nodig? Wat is een passende volgende stap voor jullie? En ook: zijn er nog andere knoppen op het dashboard nodig?

Irene Biemond, Onderwijskundige & Toetsdeskundige & Wendy Peeters, Docent & Toetsexpert, Hogeschool Utrecht


Programmatisch toetsen en curriculumontwerp: hoe ontwerp je krachtig, duurzaam, programmatisch curriculum? 

Programmatisch toetsen vraagt om het maken van ontwerpkeuzes. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om goed na te denken over de manier waarop leeruitkomsten zijn opgezet, hoe er binnen het curriculum focus is en hoe datapunten zijn samengesteld. Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden en veelvoorkomende dilemma’s daar mee aan de slag. De opdrachten die we doen kun je hierna ook inzetten op je eigen opleiding.

Wessel Peeters, Oprichter Vernieuwenderwijs, Onderwijskundige


Systeemgericht toetsen binnen de Zuyd Hogeschool

Anneriet Florack van den Acker, Onderwijskundige Zuyd Hogeschool


De borgende rol van examencommissies bij programmatisch toetsen

De introductie van programmatisch toetsen vraagt een omdenken van alle betrokkenen. Ook examencommissies kijken vanuit een ander paradigma naar hun borgende taak. Wat betekent programmatisch toetsen voor het borgen van de toetskwaliteit en het eindniveau? En voor het aanwijzen van examinatoren? In deze sessie bespreken we mogelijkheden en instrumenten voor examencommissies om binnen de WHW tot een robuuste en betekenisvolle werkwijze te komen voor ‘programmatisch borgen’. Dat doen we aan de hand van een aantal voorbeelden en een dialoog tussen deelnemers.

De inspiratiesessie is bedoeld voor examencommissieleden en anderen die in het hoger onderwijs betrokken zijn bij programmatisch toetsen.

Prof. dr. Sylvia Heeneman, Competentiegericht opleiden en toetsen, Maastricht University & Irene Biemond, Onderwijskundige van Hall Larenstein


De relatie tussen motivatie en toetsing

Rob Kickert, Onderwijskundig consultant Erasmus University & Onderzoeker


Ans Delft in samenwerking met een hogeschool: best practice over hoe studenten beter kunnen leren 

Johan van den Heuvel, Hoofd Business Development Ans Delft samen met een Hogeschool


Meer dan Check & Dubbelcheck!

De examencommissie dient grip te hebben op de kwaliteitsborging van de toetsing en examinering. Tijdens onze trainingen zien we dat de taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen veel vragen oproepen. Tijdens deze workshop bekijken we gezamenlijk op welke wijze de kwaliteitsborging effectief kan worden uitgevoerd in gezamenlijkheid binnen de driehoek. Door met elkaar aan de slag te gaan verkennen we de ruimte die je als examencommissie hebt.

Gijs Noordergraaf Jeanne Hup, Bureau Lente


Een feedback-cultuur? Weet waar je (aan) begint!

Feedback in het onderwijs is op dit moment een ‘hot’. Maar het vergt nogal wat van een team om feedback als onderdeel van het leerproces van de student te integreren in de gehele opleiding. Als je naar een feedback-cultuur wilt, wat betekent dat dan voor het curriculum, de studenten en docenten?

Bij de opleiding Communicatie van Hogeschool Windesheim zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een duurzame feedback-cultuur. Bureau Lente verzorgd zowel in mbo als hbo trainingen over feedback.

Tijdens deze workshop delen we onze ervaringen en gaan we op een inspirerende manier aan de slag met de hobbels en de successen op de weg naar de feedback-cultuur.

Monique Bulle & Inge de Jager, Bureau Lente i.s.m. Harry Donker, Hogeschool Windesheim