De essentie van goed onderwijs

Mark Smit, Hoofddocent Onderwijsinnovatie, Hogeschool Rotterdam

Actuele jurisprudentie rondom examencommissies

Pieter Huisman, Bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht Tilburg University

Toetsing in het AI-tijdperk: een praktische blik op de (on)mogelijkheden

Tom Naberink, Docent / Onderzoeker Sportkunde, Projectleider Sociale Sportschool, Oprichter AIvoorstudenten.nl & AIvoordocenten.com

Marcel Mutsaarts, Onderzoeker Sportkunde, Projectleider Sociale Sportschool, Oprichter AIvoorstudenten.nl & AIvoordocenten.com

Remedy a failure to launch?

Hoewel er al langer centraal ingerichte toetsen bestonden in het Vlaamse hoger onderwijs, introduceerde de overheid met de “starttoetsen” een nieuwe variant. Starttoetsen zijn niet-bindende toelatingsproeven, waaraan een remediëringsverbintenis gekoppeld is.

Onze doelstelling is helder: weten wat studenten moeten kunnen voor de lerarenopleiding, en hen indien nodig remediëring voorschotelen.
Maar hoe doen we dat (best)? En zijn er echter niet stilaan teveel toetsen? Hoe voorkomen we dat onze toets drempels opwerpt, terwijl we net willen helpen? Kunnen we zelfs vermijden dat een toets als de onze buiten onze wil om muteert?

We delen in deze workshop onze aanpak, resultaten van onze drietrapsraket “toets-remediëring-beleidsontwikkeling”.

Dennis Van der Kuylen, Projectcoördinator ontwikkeling starttoets en master taal- en letterkunde, Vlaamse Hogescholenraad

Michelle Dewulf, Lerarenopleider talen bij Hogeschool PXL

Joeri Deryckere, beleidsadviseur lerarenopleiding en kunsten bij de Vlaamse Hogescholenraad en algemeen projectcoördinator starttoets