Programma

Programma 26 maart 2019

Keynote: Responsive teaching/Formative assessment

Harry Fletcher-Wood
Institute for Teaching

Keynote: Formatief toetsen in relatie tot effectieve leerstrategieën

Tim Surma
Onderzoeker Phd, Open Universiteit

Creatieve workshop: De reis van jouw toets

Johan van den Heuvel
ANS-Delft, leerplatform voor studenten en docenten

Lees meer
Een toets is niet vanzelfsprekend, er komen verschillen handelingen, personen, apparaten en commissies bij kijken. In deze creatieve en interactieve workshop, gaan we dit hele proces op een overzichtelijke manier in kaart brengen. We zullen gezamenlijk verbeterpunten definiëren en leren van de werkwijze van andere instellingen. Vervolgens zullen de jongens van Ans Delft, een onderwijs startup die helpt bij het reduceren van nakijkrompslomp, een aantal voorbeelden noemen uit de praktijk die goed zijn bevallen. Innovatie, creativiteit en post-it’s staan centraal in deze workshop.
Inspiratiesessie: Inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsing aan de Universiteit Utrecht

Gemma Corbalan & Matthias van Veen, Universiteit Utrecht

Meet-up sessie: Handhaving van fraude en plagiaat en de rol van de examencommissie

Rolf Bindels, Onderwijsadvocaat Honoreadvocaten

Atelier: De kracht van online peer feedback

Esther van Popta
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Meet-up sessie: Studeren met een Functiebeperking en de rol van de examencommissie

Handicap + Studie

Meet-up sessie: ‘duurzame’ professionalisering op het gebied van toetsbekwaamheid

Kitty Meijer
Hogeschool Utrecht

Atelier: Het begeleiden en beoordelen van
afstudeerders

Joris van Veenhoven
Universiteit Utrecht

Inspiratiesessie: Flexibel examineren in het hoger onderwijs

Bertine Hillo-Visser & Mieke Cardol
Hogeschool Rotterdam

Inspiratiesessie: Toetsing en gaming: makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker!

Anika Willemsen & Ingrid van Baak
Amsterdam UMC

Inspiratie workshop: Het vormgeven van kwaliteit bij externe beoordelingen van studenten

Roel van Krieken
Adviseur Hobéon

Lees meer
In steeds grotere mate worden externen betrokken bij het beoordelen van studenten in het hoger onderwijs. Studenten krijgen op deze manier feedback over op welke wijze zij functioneren in een echte praktijksituatie. Voor een instelling kan het betrekken van externen een interessante manier zijn om te bepalen of het werkveld tevreden is met het niveau van de studenten die de arbeidsmarkt op gaan. Op welke wijze instellingen een beoordeling door externen vormgeven, varieert. In deze inspiratiesessie willen we u meenemen in een aantal aspecten ten aanzien van het vormgeven van kwaliteit bij beoordelingen door externen. Welke ingrediënten zijn er nodig om een kwalitatief goed beoordelingsproces vorm te geven? Tot hoe ver reikt de invloed van de beoordeling van de extern deskundige? En hoe ga je om met zaken als kalibratiesessies en onafhankelijkheid?
Inspiratie workshop: Online proctoring

Daniel Haven
Oprichter Online Proctoring

Atelier: Begeleiden en beoordelen van HBO studenten in de afstudeerfase

Dr. Joris Veenhoven
Onderwijskundig Adviseur/trainer

Lees meer
Op veel hbo-instellingen wordt geworsteld met het praktijkonderzoek in de afstudeerfase. Studenten vinden de eindopdracht niet beroepsrelevant, docenten vinden dat de studenten er niet goed voor zijn toegerust, en het opleidingsmanagement maakt zich zorgen over de kwaliteit van de eindproducten en de wijze waarop deze beoordeeld worden. Dit is geen nieuw probleem, maar wel een hardnekkig probleem. Veel hbo-instellingen zijn zich daarom dan ook aan het herbezinnen op het doel en de inrichting van de afstudeerfase. Hoe kan onderzoek van studenten meer ten dienste staan van de beroepsproducten die in de opleiding centraal staan? Hoe kunnen studenten het onderzoekend vermogen ontwikkelen om het proces van het komen tot een beroepsproduct voldoende diepgang te geven? En hoe beoordelen we dit onderzoekend vermogen in de afstudeerfase? In deze sessie bieden we u concrete handvatten om deze vragen te beantwoorden voor uw eigen opleidingscontext.
Bootcamp 1: Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs

Dominique Sluijsmans
Lector Professioneel Beoordelen Zuyd Hogeschool

Bootcamp 2: Het kiezen en implementeren van de juiste toetsvormen

Jolanda Soeting & Willemien Uil
Toetsdeskundigen
bij Teelen

Uitleg bootcamps:

Naast de plenaire lezingen die u gezamenlijk volgt, sluit u bij iedere sessieronde aan bij dezelfde bootcamp waar u met maximaal 15 deelnemers aan de slag gaat met 1 vraagstuk gedurende deze dag. U dient zich bij inschrijving apart hiervoor aan te melden.

Programma 27 maart 2019

Keynote: Een school zonder vakken of cijfers

Sjef Drummen
Onderwijskunstenaar, oprichter Niekée en Agora Onderwijs

Keynote: Wat weten we vandaag over lerenden?

Pedro de Bruyckere
Pedagoog en onderzoeker Arteveldehogeschool gent

Keynote: Assessment-as-learning: de relatie tussen motivatie en toetsing

Prof. Dr. Filip Dochy
Hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Leuven

Atelier: Borgen van toetsing door de examencommissie: KIT Plus

Jose Sagasser, Dhara de Nobel, Ineke Luyk & Thea van Rooijen
Hogeschool Utrecht

Lees meer
In de inspiratiesessie kan men kennismaken met het instrument KIT Plus waarmee examencommissies de kwaliteit van toetsen, toetsprogramma’s en toetsbeleid op de niveaus van validiteit, betrouwbaarheid, functionaliteit en condities kunnen borgen.
Meet-up sessie: Criterium gericht interview en aftoetsen van eindkwalificaties in jaar 4

Huub van Osch
Has Hogeschool

Escape room: Escape room toetsing: lost u het mysterie op?

Martje Kohlen & Johan van Dijk
Onderwijskundig Hogeschool Rotterdam

Lees meer
Deze EscapeRoom zet toetsen in het hoger onderwijs letterlijk neer als teamgame. Samen weet en kan je immers meer dan alleen, ook als het over toetsing gaat! In dit spel draait het om het activeren van (toets)kennis, deze kennis met elkaar delen én natuurlijk om puzzelplezier en het oplossen van een schimmig toetsmysterie.
Meet-up sessie: Hoe kijkt een accreditatieorganisatie tegen de administratieve bewijsdrang aan van opleidingen?

Marga Dekker
Auditor NQA, accreditatieorganisatie

Inspiratiesessie: E-quality: de verbetering van de kwaliteit van toetsing

Marieke van der Schaaf, Harold Bok & Frans Prins
Universiteit Utrecht

Inspiratiesessie: Studentbetrokkenheid bij formatieve en summatieve evaluatie

Kelly Beekman
Lector Onderwijsexcellentie HZ University of Applied Sciences

Inspiratiesessie: Het beoordelen van groepswerk: de aanpak van de opleiding Industrieel Product Ontwerp (IPO)

Stephan Blom & Mark Smit
Hogeschool Rotterdam

Atelier: De rolverdeling tussen toets- en examencommissies

Evelyn van de Veen
Eigenaar evandeveen

Inspiratiesessie: De inzet van een digitaal portfolio in het HO

Bea Edlinger & Elize van der Zwaag
Radboud Universiteit

Lees meer
Steeds meer docenten ontdekken de mogelijkheden van een digitaal portfolio voor het ondersteunen van vaardigheden- of competentie-ontwikkeling van hun studenten gedurende de opleiding. Hoe kun je met een digitaal portfolio faciliteren dat studenten voortbouwen op het geleerde uit de ene cursus als ze weer bezig zijn in een volgende? In deze presentatie maak je kennis met verschillende toepassingen van digitaal portfolio en wat er zoal komt kijken bij het introduceren en implementeren ervan met speciale aandacht voor formatieve feedback momenten bij portfolio gebruik.
Inspiratiesessie: Hoe stimuleer ik docentprofessionalisering zonder verplichting?

Thea van Lankveld
Postdoctoral Researcher at Utrecht University and Educational advisor at Vrije Universiteit Amsterdam

Lees meer

De bekwaamheid van docenten op het gebied van toetsing vormt één van de pijlers van een goede toetskwaliteit. Maar op welke manier kunnen we die toetsbekwaamheid bevorderen? Trainingen met een verplicht karakter roepen nogal eens de nodige weerstand op, terwijl vrijwillige professionaliserings-middagen soms te vrijblijvend blijven. Hoe om te gaan met dit dilemma? In de literatuur over het leren van professionals is veel bekend over informeel leren op de werkplek. In deze meet-up sessie kijken we hoe we deze kennis kunnen gebruiken voor het stimuleren van docentprofessionalisering in het hoger onderwijs.

Atelier: Hoe zet je digitaal toetsen in bij het ondersteunen van studenten in hun leerproces

Yta Beetsma
Adviseur Toetsen en Beoordelen, Rijksuniversiteit Groningen

Atelier: Trends in het afstuderen (en borging eindniveau in afstudeerproducten)

Roel van Krieken
Adviseur Hobéon

Lees meer
Wat kenmerkt een student die afstudeert? En op welke manier vraag je de student om dit te laten zien? Dit zijn twee concrete vragen die voor alle opleidingen lijken op te gaan. We zien dat onderwijsinstellingen de afgelopen jaren anders zijn gaan nadenken over het vormgeven van het afstuderen. Steeds meer opleidingen zoeken naar een praktijkrealistische afstudeervorm die een natuurlijk verbinding legt tussen het doen van onderzoek en de toepassing daarvan in de beroepspraktijk. In deze ateliersessie willen we het met u gaan hebben over de trends in het afstuderen. U krijgt de mogelijkheid om samen met de andere deelnemers ervaringen uit te wisselen en met elkaar een antwoord te formuleren op de volgende vragen: Welke trends zijn er zichtbaar binnen universiteiten en hbo’s? Hoe verhouden deze trends zich tot elkaar? Wat is de verbinding tussen de vorm van het afstuderen en de beoogde professie van de student?
Bootcamp 1: Formatief evalueren

Wat is formatief? Wat komt ten goede aan het leerproces? Wat moeten we vastleggen voor de summatieve beslissing?
Liesbeth Baartman, Hogeschoolhoofddocent Kenniscentrum Leren & Innoveren
Judith Gulikers, Ass. Professor aan Wageningen University

Uitleg bootcamps:

Naast de plenaire lezingen die u gezamenlijk volgt, sluit u bij iedere sessieronde aan bij dezelfde bootcamp waar u met maximaal 15 deelnemers aan de slag gaat met 1 vraagstuk gedurende deze dag. U dient zich bij inschrijving apart hiervoor aan te melden.

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2019