Keynote sprekers

Kelly Beekman

Lector Technology Enhanced Assessment, werkzaam bij Fontys University for Applied Sciences

Sylvia Heeneman

Professor in Competentiegericht toetsen en
opleiden, Programma-coördinator Bachelor of Medicine, Maastricht University

Meer informatie

Sylvia Heeneman is Hoogleraar competentiegericht opleiden en toetsen aan de Faculty Health, Medicine & Life Sciences, Maastricht University. In de dagelijkse praktijk van (medisch) onderwijs is zij programma-coördinator van opleiding(en) waar programmatisch toetsen is geïmplementeerd als toets- en onderwijsmodel. Ook is ze actief binnen onderzoek naar (programmatisch) toetsen, studentbegeleiding en portfolioleren.

Symen van der Zee

Lector Vernieuwend Onderwijs
bij Saxion University of Applied Sciences

Meer informatie

Symen van der Zee is lector Vernieuwend Onderwijs. Zijn onderzoek richt zich op de traditionele vernieuwingsscholen en vernieuwende onderwijspraktijken. Hij is een liefhebber van doorwrocht, betekenisvol onderwijs en gruwelt van onderwijsonzin.

Tamara van Schilt-Mol

Lector Eigentijds Beoordelen Han University of
Applied Sciences

Meer informatie

Tamara van Schilt-Mol is lector Eigentijds beoordelen en beslissen in het onderzoeksteam ‘Kwaliteiten van Leraren’ van de HAN. Daarnaast is zij als academic director verbonden aan de master Toetsdeskundige van Fontys.

Manu Kapur

Director of the Future Learning Initiative,
Professor and Chair of Learning ETH Zürich

Ronald van Raak

Hoogleraar Erasmiaanse waarden,
Universiteit Rotterdam

Renske de Kleijn

Onderwijsonderzoeker en Feedbackfanaat bij
UMC Utrecht

Meer informatie

Renske de Kleijn werkt als onderzoeker bij het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht. Ze onderzoekt feedbackprocessen in de (bio)medische opleidingen. Haar doel is te komen tot zowel wetenschappelijke als praktische inzichten in hoe studenten hier beter bij ondersteund kunnen worden.

Dagvoorzitter

Annemieke Bosshardt

Beleidsadviseur Kwaliteit & Regelgeving bij Saxion University of Applied Sciences

Sprekers

Kristel VanHoyweghen

Hoofd professionalisering en training – Expertisecentrum voor Effectief Leren
bij Thomas More Hogeschool ExCEL

Meer informatie

Kristel Vanhoyweghen is onderwijswetenschapper, onderzoeker bij het expertisecentrum voor effectief leren (Thomas More Hogeschool) en auteur van het boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’ (gratis te downloaden). Ze gaf zelf 20 jaar wiskunde in het secundair onderwijs en doceerde wiskundedidactiek en het vak leren en ontwikkelen in de lerarenopleiding. Momenteel ontwikkelt en verzorgt tal van (online) vormingstrajecten en lezingen in Nederland en Vlaanderen rond effectief leren en lesgeven, formatieve evaluatie en leren studeren.

Suzan van Ierland

Toetsdeskundige | Onderwijskundige
bij HAS Green Academy

Meer informatie

Toetsdeskundige en onderwijskundige. Expertise op het gebied van programmatisch toetsen, formatief handelen en feedback, didactisch coachen. Ondersteunt opleidingsteams bij onderwijsontwikkeling en innovatie.

Niels Bohnen

Docent- en Opleidingscoördinator Toegepaste
biologie bij HAS Green Academy

Meer informatie

Docent en opleidingscoördinator van de opleiding Toegepaste Biologie Venlo. Daarnaast betrokken bij ontwikkeling onderwijs binnen de HAS organisatie. Onderzoeker naar relatie tussen programmatisch toetsen en zelfregulerend leren.

Wilfred Rubens

Adviseur, Docent, Projectleider en expert leren
en ontwikkelen met behulp van ICT

Meer informatie

Wilfred Rubens houdt zich sinds eind 1995 professioneel bezig met de vraag hoe je ICT kunt gebruiken voor het faciliteren en versterken van leren, opleiden en onderwijs. Sinds 1 maart 2015 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en projectleider. Verder blogt Wilfred bijna dagelijks over ‘technology enhanced learning’.

Machil Deinum

Beleidsmedewerker Utrecht University of Applied
Sciences

Meer informatie

Ik ben beleidsmedewerker en onderzoeker en hou me bezig met studeren met een ondersteuningsbehoefte. Ik ben voorzitter van de werkgroep digitale toegankelijkheid van de HU en zet me in voor student participatie. Ik houd mij bij mijn onderzoek bezig met digitale toegankelijkheid voor mensen met een neurominority. Ik doe onderzoek naar hun behoeftes in de digitale wereld.

Maarten Goossens

Co-founder Comproved

Josien Boetje

Onderzoeker didactiek van digitale geletterdheid
| Docent Arabisch en Spaans | Trainer bij Toetsrevolutie

Meer informatie

Boetje is docent, auteur en onderwijskundig onderzoeker. Ze is gespecialiseerd in het integreren van ICT in het onderwijs en publiceerde o.a. over de effectiviteit van VR bij presenteren. Momenteel werkt ze aan de leerlijn digitale geletterdheid aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast promoveert zij op de didactiek van informatievaardigheden.

Jeltsen Peeters

Onderzoeker, Auteur, Gastdocent Ghent University, Pedagogisch medewerker innovatie GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Meer informatie

Na acht jaar als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel zette Jeltsen Peeters met veel passie haar expertise rond zelfregulerend leren, onderwijsinnovatie en professionalisering in bij GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Jeltsen is tevens gastprofessor aan de Universiteit Gent en zelfstandig trainer onder de naam At The Heart of Learning.

Jan Berends

Docent Hogeschool Van Amsterdam

Barend Last

Barend Last

Specialist Blended Learning, Schrijver, Onderwijsadviseur

Jaap de Brouwer

Onderzoeker Lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion University for Applied Sciences

Meer informatie

Jaap de Brouwer is werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar zelfgestuurd leren, waarbij de focus ligt op het didactisch handelen van de leraar.

Renske Bouwer

Universitair docent Taal & Educatie bij Universiteit Utrecht

Meer informatie

Renske Bouwer combineert theorieën uit de onderwijswetenschappen, psychologie en taalwetenschappen om het schrijfonderwijs te verbeteren. Zo onderzoekt ze kwaliteitsvolle manieren van toetsen, beoordelen en (peer)feedback. Dit onderzoek heeft al geleid tot de succesvolle spin-offs Tekster en Comproved, een cum laude promotie en evidence-based lesmateriaal op www.academischschrijven.nl en www.dialogischschrijven.

Loek Herberts

MLI-er en docent Fysiotherapie

Meer informatie

Loek is docent aan de opleiding Fysiotherapie bij Fontys Paramedisch en heeft een onderwijskundige achtergrond (MLI). Loek is ontwerper en coördinator van de eerste onderwijsmodule van de opleiding en betrokken bij het ontwerp van feedbackprocessen.

Johan Huijsmans

Lid van de sturende curriculumontwikkelingsgroep voor de opleiding Fysiotherapie, Docent Fysiotherapie

Meer informatie

Johan is al 12 jaar docent aan de opleiding fysiotherapie. Binnen die tijd betrokken geweest bij meerder curriculum-herzieningen en vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het programmatisch toetsen in het huidige curriculum. Sinds dit jaar ook in de functie van toetsdeskundige voor de opleiding. 

Dieter Fleurackers

Expertise ondersteunende digitale systemen,
Docent Fysiotherapie

Meer informatie

Dieter is docent aan de opleiding Fysiotherapie bij Fontys Paramedisch. Tijdens de implementatie van het nieuwe curriculum werkte hij ook als implementatie-coördinator van digitale middelen ter ondersteuning van onderwijs en toetsing.

Noëlle Khalil

Docent HBO, Mede-eigenaar van FeediX

Meer informatie

Noëlle Khalil haar passie is het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag, en haar kracht ligt in het coachen en begeleiden van zowel individuen als groepen in leer- en gedragsveranderingsprocessen. Met haar achtergrond in de psychologie en onderwijskunde doet ze dit voornamelijk in de onderwijscontext en als mede-eigenaar van FeediX.

Céline Lecluse

Docent HBO, Mede-eigenaar van FeediX

Meer informatie

Céline Lecluse laat haar creativiteit graag de vrije loop. Met een achtergrond in gezondheidswetenschappen is ze op verschillende manieren betrokken in het onderwijs, van auteur van een lesmethode, tot docent en ontwerper van een prikkelend educatief spel. Met een flinke dosis enthousiasme helpt ze mensen verder te komen in hun leerproces.

Christel Wolterinck

Onderzoeker Universiteit Twente, Teamleider onderzoek & onderwijsontwikkeling Scholengemeenschap Marianum Groenlo

Jitske de Vries

Onderzoeker Lerarenopleiding ELAN Universiteit Twente

Hannah Bijlsma

Projectleider en onderzoeker bovensectoraal stelselonderzoek bij Onderwijsinspectie, Leraar Basisonderwijs.

Meer informatie

Hannah Bijlsma werkt als projectleider en onderzoeker bij de Onderwijsinspectie en als leraar (groep 4) bij Noorderbasis. Zij promoveerde aan de Universiteit Twente op het onderwerp Leerlingpercepties van leskwaliteit. In haar huidige onderzoek richt zich op leskwaliteit, leraren, lesobservaties en professionalisering. Hannah heeft een heel aantal artikelen gepubliceerd over deze thema’s.

Rolf Bindels

Advocaat arbeidsrecht & onderwijsrecht Honoré Advocaten

Meer informatie

Rolf is als advocaat gespecialiseerd in alle vraagstukken die het terrein bestrijken van het onderwijsrecht. Daarnaast is Rolf als docent verbonden aan de UvA en HvA.

Henri Ponds

Policy Advisor NVAO

Jochem Aben

Universitair Docent Taalbeheersing,
Ass. Professor Radboud Universiteit

Meer informatie

Ik heb Nederlandse Taal en Cultuur gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en ben daarna gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van feedbackverwerking en schrijfvaardigheid. Tegenwoordig werk ik als Universitair Docent Taalbeheersing van het Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur.

Erdinç Saçan

Senior docent, Fontys Hogeschool ICT

Steven Dorrestijn

Lector Ethiek & Technologie, Saxion Hogeschool

Lisette Munneke

Hogeschoolhoofddocent (Senior Researcher) HU University of Applied Sciences

Meer informatie

Lisette Munneke studeerde onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar op het thema ‘leren argumenteren’. Sinds 2013 is ze werkzaam bij het Lectoraat Onderzoekend Vermogen. Haar expertise is de ontwikkeling van onderzoekend vermogen bij hbo-studenten. Haar recente onderzoek heeft als specifieke focus het afstuderen in het hbo.

Harold Bok

Vice-decaan Onderwijs faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Meer informatie

Harold Bok is universitair hoofddocent en vice-decaan Onderwijs bij de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Lonneke Schellekens

PhD student Programmatic Assessment, Universiteit Utrecht

Meer informatie

Lonneke Schellekens is PhD student bij de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Pieter Huisman

Bijzonder hoofdleraar onderwijsrecht aan de Universiteit van Tilburg en Senior Adviseur Hobéon

Meer informatie

Pieter adviseert onderwijsinstellingen in het binnen- en buitenland op het gebied van wet-en-regelgeving en bestuurlijk-strategische vraagstukken. Hij is bijzonder hoogleraar onderwijsrecht bij Tilburg University. Hij heeft ruime ervaring met het trainen en begeleiden van examencommissies binnen hogescholen en universiteiten en schreef een juridisch naslagwerk voor examencommissies.

Roel van Krieken

Hoofd Management Consultancy Hobéon

Meer informatie

Roel adviseert onderwijsinstellingen, van po tot en met universiteiten, in het binnen- en buitenland. Hij adviseert over onderwerpen zoals de inrichting van de organisatie, governance, portfolio, kwaliteit of verandermanagement. Hij heeft een ruime ervaring met het trainen en ontwikkelen van examencommissies in het onderwijs. Binnen Hobéon is hij hoofd van de advies- en trainingsdiensten.

Wessel Peeters

Docent, onderwijskundige en mede-oprichter Vernieuwenderwijs

Meer informatie

Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs. Daarvoor onderwijskundige in het hoger onderwijs en leraar geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing, leren leren en veranderkunde.

Lucie Lolkema

Onderwijsadviseur Hogeschool Utrecht

Meer informatie

Als onderwijsadviseur bij Hogeschool Utrecht werk ik aan de thema’s toetsing en flexibel en gepersonaliseerd onderwijs. Vanuit de innovatie van het onderwijs lever ik een bijdrage aan visie-, concept- en beleidsontwikkeling. Daarbij treedt ik graag op als verbinder tussen het onderwijs en de diensten.