Dagvoorzitter

Annemieke Bosshardt

Beleidsadviseur Kwaliteit & Regelgeving bij Saxion University of Applied Sciences

Keynote sprekers

Barend Last

Onderwijskundig Adviseur Maastricht University

Rene Kneyber - leraar, uitgever, trainer, ontwikkelaar, toezichthouder

René Kneyber

Leraar, uitgever, trainer, ontwikkelaar, toezichthouder

Meer informatie

René doceerde wiskunde, sinds 2015 lid van de Onderwijsraad en columnist voor Trouw. Daarnaast is hij auteur van diverse onderwijsboeken en oprichter van Toetsrevolutie. Hij traint leraren en adviseert scholen bij implementatietrajecten.

Dominique Sluijsmans

Docent Radboud University & Onderwijskundige

Meer informatie

Dominique werkt op dit moment als docent bij de Radboud Universiteit en als zelfstandige Onderwijsadviseur. Voorheen was zij jarenlang als Lector Professioneel Beoordelen werkzaam bij Zuyd Hogeschool. Als gepromoveerd onderwijskundige is Dominique sinds 1997 actief op het terrein van onderwijsontwerp, met bijzondere aandacht voor toetsen en beoordelen. Daarbij is zij vooral geïnteresseerd in de waarde die toetsing kan hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten.

Haar ervaring als zowel onderzoeker, adviseur en spreker helpen haar om research-informed te werken, zonder de specifieke context van een school of opleiding en de daar ervaren vraagstukken uit het oog te verliezen.

Janke Cohen-Schotanus

Emeritus-hoogleraar Onderzoek van onderwijs in de Medische wetenschappen

Meer informatie

Is emeritus hoogleraar Onderzoek van Onderwijs in de Medische wetenschappen. Haar onderzoek is gericht op effecten van curriculumveranderingen, de invloed van toetsing op studeergedrag, kwaliteit van toetsing en cesuurbepaling, selectie in het hoger onderwijs en het leren op de werkplek. Ze is internationaal expert op het gebied van onderwijskwaliteit en cesuurbepaling.

Prof. dr. Paul Kirschner

Emeritus-hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit

Meer informatie

Paul Kirschner is emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en gasthoogleraar aan de Thomas More Hogeschool. Paul is een internationaal erkende expert op dit gebied met meer dan 350 wetenschappelijke publicaties. Hij heeft zitting gehad in de Onderwijsraad van 2000-2004 en is tot 2019 verbonden geweest aan de Wetenschappelijk Technische raad van SURF. Daarnaast schrijft hij onder andere voor Didactief en heeft veel expertise op o.a. effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs.

Tim Surma

Onderzoeker Thomas More Hogeschool

Meer informatie

Tim is werkzaam als Onderwijswetenschapper aan de Open Universiteit en werkt als Research Manager aan Thomas More Hogeschool. Tim kan putten uit 20 jaar ervaring in het lesgeven in het VO, de Lerarenopleiding en Master Onderwijswetenschappen. Hij is mede-auteur van het boek “Wijze lessen: 12 Bouwstenen voor effectieve didactiek” en veelgevraagd spreker in België en Nederland. Tim maakt deel uit van de expertcommissie Beter Onderwijs Vlaanderen.

Prof. dr. Frits van Oostrom

Hoogleraar Geesteswetenschappen

Meer informatie

Frits van Oostrom is de eerste Universiteitsleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Voor zijn wetenschappelijk werk kreeg hij in 1995 de Spinozaprijs. Ook was hij gasthoogleraar aan Harvard University. Naast zijn werk voor de Universiteit heeft hij altijd veel belangstelling gehad voor hoe de Universiteit zich definieert en interfereert met onderwijs en samenleving.

Jitske Kramer

Corporate Anthropoloog

Meer informatie

Jitske Kramer reist de wereld over om te leren van traditionele healers, leiders, verrassende innovators en willekeurige voorbijgangers. Ze kijkt naar de wereld en organisaties door het oog van een antropoloog. Culturele antropologie is de discipline die zich afvraagt wat het betekent om mens te zijn tussen mensen in organisaties en daarbuiten. Ze bracht Deep Democracy in 2012 naar Nederland en verzorgt hier samen met een team van instructors vele trainingen in. Ze is altijd op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengt deze kennis via ijzersterke lezingen en masterclasses naar de wereld van organiseren, samenwerken en leiderschap. Om de slagkracht en resultaten van individuen en groepen te verbeteren (en de wereld gewoon een beetje mooier te maken). Ze leidt mensen op, zodat we nooit meer hoeven te vergaderen. Ze neemt je mee in verhalen die ruimte creëren voor nieuwe manieren van kijken en handelen. Gaandeweg wordt wat vertrouwd is vreemd. En wat vreemd is vertrouwd.

Wessel Peeters

Oprichter Vernieuwenderwijs

Sprekers

Philip Coté

Senior Juridisch Adviseur Duthler Academy

Jeroen van der Linden

Hoofddocent Academie Educatie | Promovendus, Lerarenopleider, Onderzoeker
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Frans de Vijlder

Lector goed bestuur en innovatiedynamiek in maatschappelijke organisaties, HAN

Meer Informatie

Frans de Vijlder is lector goed bestuur en innovatiedynamiek in maatschappelijke organisaties aan de HAN. Hij heeft onder meer een ruime ervaring met bestuurlijke en organisatorische vraagstukken in het hoger onderwijs, waaronder de positionering en het handelen van examencommissies.

Harry Molkenboer

Master Toetsdeskundige, Bureau voor toetsen & Beoordelen

Meer Informatie

Harry Molkenboer is master Toetsdeskundige. Hij houdt zich al ruim 25 jaar bezig met de kwaliteit van toetsen, zit sinds 2004 in de redactie van ‘EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk’. Hij heeft drie boeken geschreven over toetsen. Het laatste boek betreft een overzicht van 180 richtlijnen voor het ontwikkelen, vaststellen en borgen van toetsen.

Marije Lesterhuis

Onderzoeker/ Co-founder, Universiteit Antwerpen/ Comproved

Meer Informatie

Marije is verbonden aan de Universiteit Antwerpen, waar zij in 2018 haar doctoraat over de validiteit van comparatief beoordelen verdedigde. Momenteel doet ze onderzoek naar feedback, leren van vergelijken en opleidingsevaluatie. Daarnaast is zij mede-oprichter van de spinoff Comproved, dat inzet op het verbeteren van de kwaliteit van en het leren uit assessments door comparatief beoordelen.