Dagvoorzitter

Annemieke Bosshardt

Programmamanager Toetsing & AI Saxion
Hogescholen en Onderwijsadviseur
Zeg het helder.

Sprekers

Dominique Sluijsmans

Zelfstandig onderwijskundige, Sluijsmans Onderwijsadvies

Meer informatie

Dominique is lector Integrale Curriculumontwikkeling bij Hogeschool Rotterdam en begeleidt bij de Universiteit Maastricht enkele promovendi op de thema’s feedback en interprofessioneel beoordelen. Daarnaast is zij zelfstandig onderwijskundige. Ze is medeoprichter van Toetsrevolutie en (mede)auteur van meerdere boeken over toetsing, didactiek en curriculumontwikkeling.

Tjip de Jong

Zelfstandig adviseur en ondernemer, docent, publicist en onderzoeker

Meer informatie

Dr. Tjip de Jong is als docent verbonden aan de Master Curriculum Ontwikkeling Primair Onderwijs bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Tjip richt zich op vraagstukken die gaan over curriculumimplementatie, verandermanagement, onderwijsorganisatie- en management en onderwijskundig leiderschap. Hij is de maker van de onderwijspodcast Tjipcast. www.tjipcast.nl

Mark Smit

Hoofddocent Onderwijsinnovatie, Hogeschool Rotterdam

Pieter Huisman

Bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht, Tilburg University

Tom Naberink

Docent / Onderzoeker Sportkunde, Projectleider Sociale Sportschool, Oprichter AIvoorstudenten.nl & AIvoordocenten.com

Meer informatie

Tom Naberink en Marcel Mutsaarts zijn onderwijsinnovatoren met als specialisme hoe technologische ontwikkelingen ingezet kunnen worden om het onderwijs te verbeteren. Ze houden zich bezig met experimenten in hun eigen onderwijspraktijk en proberen hun kennis (zowel worst als best practices) te delen met andere docenten. Dit doen ze o.a. met hun website aivoordocenten.com.

Marcel Mutsaarts

Onderzoeker Sportkunde, Projectleider Sociale Sportschool, Oprichter AIvoorstudenten.nl & AIvoordocenten.com

Meer informatie

Tom Naberink en Marcel Mutsaarts zijn onderwijsinnovatoren met als specialisme hoe technologische ontwikkelingen ingezet kunnen worden om het onderwijs te verbeteren. Ze houden zich bezig met experimenten in hun eigen onderwijspraktijk en proberen hun kennis (zowel worst als best practices) te delen met andere docenten. Dit doen ze o.a. met hun website aivoordocenten.com.

Dennis Van Der Kuylen

Projectcoördinator ontwikkeling starttoets en master taal- en letterkunde

Meer informatie

Dennis Van der Kuylen is projectcoördinator ontwikkeling starttoets en master taal- en letterkunde. Hij werkte een aantal jaar als leraar Nederlands en maakte daarna de overstap naar het hoger onderwijs, waar hij taalvaardigheid gaf. Nu werkt hij voor de Vlaamse Hogescholenraad en is hij betrokken bij het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs.

Michelle Dewulf

Lerarenopleider talen bij Hogeschool PXL

Meer informatie

Michelle Dewulf is lerarenopleider talen bij Hogeschool PXL. Michelle voert ook praktijkgerichte onderzoeken rond lezen en taal. Daarnaast is ze coördinator levenslang leren van de lerarenopleiding van PXL Education en is ze coördinator van het postgraduaat Hoogbegaafheid. Op dit moment is Michelle projectcoördinator van het project remediëring bij de Vlaamse Hogescholenraad.

Joeri Deryckere

Beleidsadviseur lerarenopleiding en kunsten bij de Vlaamse Hogescholenraad en algemeen projectcoördinator starttoets

Meer informatie

Joeri Deryckere is beleidsadviseur lerarenopleiding en kunsten bij de Vlaamse Hogescholenraad en algemeen projectcoördinator starttoets. Voorheen werkte hij als beleidsondersteuner volwassenenonderwijs bij het Departement Onderwijs en Vorming en als kwaliteitszorgmedewerker bij de VLUHR, waarbij hij kwaliteitszorgprojecten in de Vlaamse universiteiten en hogescholen begeleidde.

Mieke Jaspers

Onderwijskundig adviseur toetsing & innovatie, Fontys Hogescholen Technology-enhanced assessment

Meer informatie

Mieke heeft ruim veertig jaar ervaring op het gebied van onderwijsinnovatie en toetsing in het hoger onderwijs.

Fieke Tychon

Onderwijskundig adviseur toetsing & innovatie, Fontys Hogescholen Technology-enhanced assessment

Meer informatie

Binnen Dienst Onderwijs en Onderzoek maakt Fieke deel uit van team Onderwijsinnovatie. Haar expertise is vooral gericht op toetsing, waar feedback een steeds belangrijkere rol inneemt.