Keynote sprekers

Kelly Beekman

Lector Technology Enhanced Assessment, werkzaam bij Fontys University for Applied Sciences

Sylvia Heeneman

Professor in Competentiegericht toetsen en
opleiden, Programma-coördinator Bachelor of Medicine, Maastricht University

Meer informatie

Sylvia Heeneman is Hoogleraar competentiegericht opleiden en toetsen aan de Faculty Health, Medicine & Life Sciences, Maastricht University. In de dagelijkse praktijk van (medisch) onderwijs is zij programma-coördinator van opleiding(en) waar programmatisch toetsen is geïmplementeerd als toets- en onderwijsmodel. Ook is ze actief binnen onderzoek naar (programmatisch) toetsen, studentbegeleiding en portfolioleren.

Symen van der Zee

Lector Vernieuwend Onderwijs
bij Saxion University of Applied Sciences

Meer informatie

Symen van der Zee is lector Vernieuwend Onderwijs. Zijn onderzoek richt zich op de traditionele vernieuwingsscholen en vernieuwende onderwijspraktijken. Hij is een liefhebber van doorwrocht, betekenisvol onderwijs en gruwelt van onderwijsonzin.

Tamara van Schilt-Mol

Lector Eigentijds Beoordelen Han University of
Applied Sciences

Manu Kapur

Director of the Future Learning Initiative,
Professor and Chair of Learning ETH Zürich

Ronald van Raak

Hoogleraar Erasmiaanse waarden,
Universiteit Rotterdam

Renske de Kleijn

Onderwijsonderzoeker en Feedbackfanaat bij
UMC Utrecht

Dagvoorzitter

Annemieke Bosshardt

Beleidsadviseur Kwaliteit & Regelgeving bij Saxion University of Applied Sciences

Sprekers

Kristel VanHoyweghen

Hoofd professionalisering en training – Expertisecentrum voor Effectief Leren
bij Thomas More Hogeschool ExCEL

Meer informatie

Kristel Vanhoyweghen is onderwijswetenschapper, onderzoeker bij het expertisecentrum voor effectief leren (Thomas More Hogeschool) en auteur van het boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’ (gratis te downloaden). Ze gaf zelf 20 jaar wiskunde in het secundair onderwijs en doceerde wiskundedidactiek en het vak leren en ontwikkelen in de lerarenopleiding. Momenteel ontwikkelt en verzorgt tal van (online) vormingstrajecten en lezingen in Nederland en Vlaanderen rond effectief leren en lesgeven, formatieve evaluatie en leren studeren.

Suzan van Ierland

Toetsdeskundige | Onderwijskundige
bij HAS Green Academy

Meer informatie

Toetsdeskundige en onderwijskundige. Expertise op het gebied van programmatisch toetsen, formatief handelen en feedback, didactisch coachen. Ondersteunt opleidingsteams bij onderwijsontwikkeling en innovatie.

Niels Bohnen

Docent- en Opleidingscoördinator Toegepaste
biologie bij HAS Green Academy

Meer informatie

Docent en opleidingscoördinator van de opleiding Toegepaste Biologie Venlo. Daarnaast betrokken bij ontwikkeling onderwijs binnen de HAS organisatie. Onderzoeker naar relatie tussen programmatisch toetsen en zelfregulerend leren.

Wilfred Rubens

Adviseur, Docent, Projectleider en expert leren
en ontwikkelen met behulp van ICT

Meer informatie

Wilfred Rubens houdt zich sinds eind 1995 professioneel bezig met de vraag hoe je ICT kunt gebruiken voor het faciliteren en versterken van leren, opleiden en onderwijs. Sinds 1 maart 2015 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en projectleider. Verder blogt Wilfred bijna dagelijks over ‘technology enhanced learning’.

Machil Deinum

Beleidsmedewerker Utrecht University of Applied
Sciences

Maarten Goossens

Co-founder Comproved

Josien Boetje

Onderzoeker didactiek van digitale geletterdheid
| Docent Arabisch en Spaans | Trainer bij Toetsrevolutie

Meer informatie

Boetje is docent, auteur en onderwijskundig onderzoeker. Ze is gespecialiseerd in het integreren van ICT in het onderwijs en publiceerde o.a. over de effectiviteit van VR bij presenteren. Momenteel werkt ze aan de leerlijn digitale geletterdheid aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast promoveert zij op de didactiek van informatievaardigheden.

Jeltsen Peeters

Onderzoeker, Auteur, Gastdocent Ghent University, Pedagogisch medewerker innovatie GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Meer informatie

Na acht jaar als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel zette Jeltsen Peeters met veel passie haar expertise rond zelfregulerend leren, onderwijsinnovatie en professionalisering in bij GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Jeltsen is tevens gastprofessor aan de Universiteit Gent en zelfstandig trainer onder de naam At The Heart of Learning.

Jan Berends

Docent Hogeschool Van Amsterdam

Barend Last

Barend Last

Specialist Blended Learning, Schrijver, Onderwijsadviseur

Jaap de Brouwer

Onderzoeker Lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion University for Applied Sciences

Meer informatie

Jaap de Brouwer is werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar zelfgestuurd leren, waarbij de focus ligt op het didactisch handelen van de leraar.

Renske Bouwer

Universitair docent Taal & Educatie bij Universiteit Utrecht

Meer informatie

Renske Bouwer combineert theorieën uit de onderwijswetenschappen, psychologie en taalwetenschappen om het schrijfonderwijs te verbeteren. Zo onderzoekt ze kwaliteitsvolle manieren van toetsen, beoordelen en (peer)feedback. Dit onderzoek heeft al geleid tot de succesvolle spin-offs Tekster en Comproved, een cum laude promotie en evidence-based lesmateriaal op www.academischschrijven.nl en www.dialogischschrijven.

Loek Herberts

MLI-er en docent Fysiotherapie

Meer informatie

Loek is docent aan de opleiding Fysiotherapie bij Fontys Paramedisch en heeft een onderwijskundige achtergrond (MLI). Loek is ontwerper en coördinator van de eerste onderwijsmodule van de opleiding en betrokken bij het ontwerp van feedbackprocessen.

Johan Huijsmans

Lid van de sturende curriculumontwikkelingsgroep voor de opleiding Fysiotherapie, Docent Fysiotherapie

Meer informatie

Johan is al 12 jaar docent aan de opleiding fysiotherapie. Binnen die tijd betrokken geweest bij meerder curriculum-herzieningen en vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het programmatisch toetsen in het huidige curriculum. Sinds dit jaar ook in de functie van toetsdeskundige voor de opleiding. 

Dieter Fleurackers

Expertise ondersteunende digitale systemen,
Docent Fysiotherapie

Meer informatie

Dieter is docent aan de opleiding Fysiotherapie bij Fontys Paramedisch. Tijdens de implementatie van het nieuwe curriculum werkte hij ook als implementatie-coördinator van digitale middelen ter ondersteuning van onderwijs en toetsing.

Noëlle Khalil

Docent HBO, Mede-eigenaar van FeediX

Meer informatie

Noëlle Khalil haar passie is het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag, en haar kracht ligt in het coachen en begeleiden van zowel individuen als groepen in leer- en gedragsveranderingsprocessen. Met haar achtergrond in de psychologie en onderwijskunde doet ze dit voornamelijk in de onderwijscontext en als mede-eigenaar van FeediX.

Céline Lecluse

Docent HBO, Mede-eigenaar van FeediX

Meer informatie

Céline Lecluse laat haar creativiteit graag de vrije loop. Met een achtergrond in gezondheidswetenschappen is ze op verschillende manieren betrokken in het onderwijs, van auteur van een lesmethode, tot docent en ontwerper van een prikkelend educatief spel. Met een flinke dosis enthousiasme helpt ze mensen verder te komen in hun leerproces.

Christel Wolterinck

Onderzoeker Universiteit Twente, Teamleider onderzoek & onderwijsontwikkeling Scholengemeenschap Marianum Groenlo

Jitske de Vries

Onderzoeker Lerarenopleiding ELAN Universiteit Twente

Hannah Bijlsma

Projectleider en onderzoeker bovensectoraal stelselonderzoek bij Onderwijsinspectie, Leraar Basisonderwijs.

Rolf Bindels

Advocaat arbeidsrecht & onderwijsrecht Honoré Advocaten

Henri Ponds

Policy Advisor NVAO

Jochem Aben

Universitair Docent Taalbeheersing,
Ass. Professor Radboud Universiteit

Meer informatie

Ik heb Nederlandse Taal en Cultuur gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en ben daarna gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van feedbackverwerking en schrijfvaardigheid. Tegenwoordig werk ik als Universitair Docent Taalbeheersing van het Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur.

Erdinç Saçan

Senior docent, Fontys Hogeschool ICT

Jochem Goedhals

Leading Director Fontys Pulsed, Onderrwijsinnovator

Lisette Munneke

Hogeschoolhoofddocent (Senior Researcher) HU University of Applied Sciences

Harold Bok

Vice-decaan Onderwijs faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Lonneke Schellekens

PhD student Programmatic Assessment, Universiteit Utrecht

Pieter Huisman

Bijzonder hoofdleraar onderwijsrecht aan de Universiteit van Tilburg en Senior Adviseur Hobon

Roel van Krieken

Hoofd Management Consultancy Hobon