Dagvoorzitter

Annemieke Bosshardt

Beleidsadviseur Kwaliteit & Regelgeving bij Saxion University of Applied Sciences

Keynote sprekers

Prof. dr. Daniel Muijs

Hoofd van de dienst Onderzoek , Ofsted (Office for Standards in Education) UK

Meer informatie

Prof. dr. Daniel Muijs is hoofd van de dienst Onderzoek bij Ofsted (Office for Standards in Education) in het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn huidige functie was Daniel Professor of Education aan de Universiteit van Southampton en Associate Dean Research and Enterprise in de Faculteit Sociale, Menselijke en Wiskundige Wetenschappen.

 

Hij is een erkend expert op het gebied van Pedagogische en Lerareneffectiviteit en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hij is co-redacteur van het tijdschrift ‘School Effectiveness and School Improvement’ en heeft belangrijke adviesfuncties bekleed in een aantal academische en professionele organisaties, waaronder momenteel de uitvoerende raad van de European Association for Research in Learning and Instruction en de adviesraad voor de TALIS-enquête van de OESO. Daniel is een veelgevraagd spreker op internationale wetenschappelijke en praktijkcongressen en publiceerde naast tal van academische artikelen ook succesvolle praktijkgerichte boeken en praktijkgidsen.

 

Naast deze opdrachten heeft Daniel nu ook een aanstelling als gastprofessor bij ExCEL en begeleidt hij onze onderzoekers in projecten omtrent lerareneffectiviteit.

Jan Hol

Voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede

Kristel Vanhoyweghen

Onderwijsonderzoeker ExpertiseCentrum voor Effectief Leren Thomas More

Meer informatie

Het boek ‘Wijze Lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ (gratis downloadbaar) presenteert de meest essentiële wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie en verbindt ze met de praktijk van het lesgeven. Maar hoe zet je de bouwstenen in het hoger onderwijs in, meer specifiek in de aula of in een online les aan een grote groep studenten?

Medeauteur Kristel Vanhoyweghen is Head of Education & Training bij het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) van de Thomas More Hogeschool in Vlaanderen. Ze heeft ruime ervaring in onderwijsonderzoek en gaf zelf meer dan twee decennia les in het voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding. Ze ontwikkelt en verzorgt tal van (online) vormingstrajecten en lezingen in Nederland en Vlaanderen rond effectief leren en lesgeven, formatieve evaluatie en leren studeren. In deze keynote deelt ze hoe zijzelf de bouwstenen uit haar boek toepaste in haar lessen aan grote groepen studenten.

Pedro de Bruyckere

pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en Universiteit Leiden

Anna van Duijvenvoorde

Universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden
bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie

Japke D-Bouma

Eindredacteur en columniste NRC Handelsblad, Kantoorgoeroe

Dr. Mult. Henk van Berkel

40 jaar werkzaam geweest als onderzoeker van het hoger onderwijs, ex-voorzitter van diverse examencommissies en auteur van diverse boeken over onderwijs- en toetskwaliteit.

Mieke Koeslag-Kreunen

Lector Werken in Onderwijs
Hogeschool Utrecht

Sprekers

Wessel Peeters

Oprichter Vernieuwenderwijs, Onderwijskundige en leraar

Meer informatie

Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs en onderwijskundige bij Buurtcollege Agora Maas en Peel. Daarvoor onderwijskundige in het hbo en leraar op het Vmbo. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing en veranderkunde

Martje Kohlen

Platform Leren van Toetsen

Els Roskam-Pelgrim

Platform Leren van Toetsen

Roel van Krieken

Head of Management Consultancy Hobéon

Lonneke Schellekens

PhD kandidaat Educating Professionals | Faculteit Diergeneeskunde |
Onderwijskundig adviseur/trainer Universiteit Utrecht

Meike Korpershoek

Docent MBO en HBO en eigenaar De Taalprof

Meer informatie

Meike Korpershoek is mbo- en hbo-docent Nederlands en heeft een onderwijsadviesbureau, de Taalprof. Zij zijn auteurs van het boek Maak er geen punt van! Feedback geven op schrijfproducten.

Monica Koster

Onderzoeker, ontwikkelaar en onderwijsadviseur, Hoofdredacteur MeerTaal

Meer informatie

Monica Koster is onderzoeker, ontwikkelaar en onderwijsadviseur en promoveerde op onderzoek naar schrijfonderwijs in het po met de methode Tekster. Ook is ze hoofdredacteur van tijdschrift MeerTaal.

Valentina Devid

Medeoprichter van Toetsrevolutie, auteur & trainer

Hilly Drok

Docent Nederlands Comenius College Hilversum & Trainer Toetsrevolutie

Dr. Menno van der Schoot

Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam

Irene Biemond

Onderwijskundige van Hall Larenstein &

Meer informatie

Irene Biemond is onderwijskundige en toetsdeskundige en heeft een warme belangstelling voor programmatisch toetsen én examencommissies in het hoger onderwijs. Ze heeft hierover samen met anderen verschillende blogs en artikelen gepubliceerd, onder andere vanuit het Platform Leren van Toetsen. Ze werkt als senior onderwijskundig adviseur bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

Marlies de Vos

Docent & GSA lid / promovendus | Hogeschool Utrecht | Instituut Archimedes / Lectoraat Beroepsonderwijs

Meer informatie

Marlies de Vos is lerarenopleider aan de Hogeschool Utrecht en onderzoeker bij het Lectoraat Beroepsonderwijs waar ze zich bezig houdt met beoordelingsvraagstukken. Haar promotieonderzoek gaat over het beoordelen van werkplekleren.

Edy van Renselaar

Lerarenopleider aan de Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes

Meer informatie

Edy van Renselaar is lerarenopleider aan de Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes en leidt daar vooral zij-instromers op. In dit traject is feedback geven een belangrijk deel van het komen tot prestaties door docenten. Edy bereidt een promotie onderzoek voor over co-creatie van inductietrajecten voor zij-instromers in het lectoraat Werken in Onderwijs en Beroepsonderwijs.

Sylvia Heeneman

Hoogleraar Health Profession Education, Medicine & Life Science, Universiteit Maastricht

Meer informatie

Sylvia Heeneman is hoogleraar health profession education, Faculty of Health, Medicine & Life Science (FHML), Universiteit Maastricht. Zij is programmacoördinator en actief in management, organisatie en inhoud van de Geneeskunde bacheloropleiding, waarin programmatisch toetsen geïntroduceerd is. Zij is voorzitter van de Examencommissie Biomedische Wetenschappen FHML. Ook doet zij onderzoek naar de leereffecten van, en student en docentpercepties over programmatisch toetsen.

Wendy Peeters

Hogeschooldocent HU

Meer informatie

Wendy Peeters werkt als docent en toetsexpert op Hogeschool Utrecht. Binnen het Teaching and Learning Network van de hogeschool begeleidt zij docenten bij het professionaliseren in toetsbekwaamheid en denkt mee met teams die het onderwijs willen innoveren. Bij de opleiding Communicatie is ze betrokken geweest bij het ontwikkelen van programmatisch toetsen in de bachelor.

Mr. dr. A.H. (Ton) Lamers 

Voorzitter Centrale Examencommissie ArtEZ Hogeschool

Meer informatie

Mr. dr. A.H. (Ton) Lamers (1960) studeerde aan het conservatorium te Enschede (1985). Na een carrière in de muziekindustrie studeerde hij Rechtswetenschappen (2007). Promotie (2011) over samenhangende rechtsverhoudingen in het handelsrecht.

Sinds 1996 is Ton Lamers verbonden aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Aanvankelijk als docent ‘Musiconomie’ (over ondernemerschap in de creatieve industrie), sinds 2010 als voorzitter van de centrale examencommissie. Daarnaast is Ton Lamers sinds 2011 verbonden aan de Open Universiteit, aanvankelijk als onderzoeker ‘handelsrecht’ en als auteur van het onderzoeksprogramma. De laatste jaren Als docent Arbeid & Zekerheid en recentelijk als ontwerper van een nieuw  op te zetten programma onderwijsrecht als samenwerkingsproject tussen de faculteiten Rechtswetenschappen en onderwijswetenschappen.

Ton Lamers publiceert regelmatig over handelsrechtelijke-, arbeidsrechtelijke en onderwijsrechtelijke thema’s. Hij is sinds 2014 vaste annotator in Examens (tijdschrift voor de toetspraktijk) waarin hij onderwijsrechtelijke uitspraken van de verschillende rechterlijke colleges  becommentarieerd.

David Maij

Neuropsycholoog, eigenaar Neuro Habits en auteur

Meer informatie

David Maij is gepromoveerd neuropsycholoog en gespecialiseerd in de psychologie van het leren. Met zijn collega’s van Neuro Habits helpt hij onderwijsinstellingen om de didactiek beter aan te laten sluiten bij de wetenschap van de psychologie van het leren. Het uiteindelijke doel is om jongeren goede leergewoontes aan te leren en hen voor te bereiden op een leven lang zelfstandig en gemotiveerd leren.

Hannelore Hemeltjen

Docent aardrijkskunde en ervaren trainer en onderwijskundig procesbegeleider

Meer informatie

Hannelore Hemeltjen is docent aardrijkskunde en een ervaren trainer en onderwijskundig procesbegeleider op het gebied van formatief handelen, curriculumontwerp, didactiek en klassenmanagement. Nadat ze de master Learning & Innovation succesvol heeft afgerond is ze 4 jaar lang onderwijskundig leider geweest in het VO. Nu richt ze zich op het het begeleiden en trainen van docenten en teams, die hun onderwijs willen versterken.

Jeanne Hup

Bureau Lente

Rob Kickert

Onderwijskundig consultant Erasmus University & Onderzoeker

Johan van den Heuvel

Hoofd Business Development, Ans Delft

Monique Bulle

Bureau Lente

Inge de Jager

Bureau Lente

Harry Jonker

Hogeschool Windesheim

Manon Joosten

Senior docent, onderzoeker & curriculum ontwikkelaar, Hogeschool InHolland

Christina Schouten

Projectleider, Programmatisch toetsen, lerarenopleiding HU

Marnie Wouters

Onderwijskundige/toetsdeskundige, Teelen

Marieke Logtenberg

Projectleider uitfaserend onderwijs, Saxion Hogescholen

Anneriet Florack – van den Acker

Onderwijskundige Zuyd Hogeschool

Prof. dr. Kim Schildkamp

Hoogleraar, Universiteit Twente

Christina Schouten

Projectleider, Programmatisch toetsen, lerarenopleiding HU

Martijn Vlug

Toetsexpert, onderwijsontwikkelaar, Hogeschool Utrecht

Gijs Noordergraaf

Bureau Lente

Pryanka Pereira

PhD candidate, Universiteit van Twente