Momenteel zijn wij druk bezig met het programma voor Toetsen & Examineren in het HO 2025. Om je alvast een indruk te geven kan je hieronder de sprekers van 2024 bekijken.

Dagvoorzitter 2024

Annemieke Bosshardt

Programmamanager Toetsing & AI Saxion
Hogescholen en Onderwijsadviseur
Zeg het helder.

Sprekers 2024

Marleen Kaijen

Strategisch adviseur onderwijs- en organisatieontwikkeling responsief beroepsonderwijs, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marleen is geruime tijd werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. Eerst als docent, toetsexpert (programmatisch toetsen). Nu als adviseur en begeleider van onderwijsinnovatie & organisatieontwikkeling. Waar ze ook komt combineert ze systemisch kijken en systeemdenken gericht op andere manieren van denken en doen vanuit de overtuiging dat onderwijsinnovaties dan pas duurzaam plaatsvinden.

Tjip de Jong

Zelfstandig adviseur en ondernemer, docent, publicist en onderzoeker

Dr. Tjip de Jong is als docent verbonden aan de Master Curriculum Ontwikkeling Primair Onderwijs bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Tjip richt zich op vraagstukken die gaan over curriculumimplementatie, verandermanagement, onderwijsorganisatie- en management en onderwijskundig leiderschap. Hij is de maker van de onderwijspodcast Tjipcast. www.tjipcast.nl

Mark Smit

Hoofddocent Onderwijsinnovatie, Hogeschool Rotterdam

Pieter Huisman

Bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht, Tilburg University & Senior Adviseur, Hobon 

Tom Naberink

Docent / Onderzoeker Sportkunde, Projectleider Sociale Sportschool, Oprichter AIvoorstudenten.nl & AIvoordocenten.com

Tom Naberink zet zich in voor onderwijsvernieuwing met AI en het delen van kennis hierover. Hij is oprichter van aivoorstudenten.nl en aivoordocenten.com. Verder houdt hij zich bezig met het creëren van AI-docenten.

Marcel Mutsaarts

Onderzoeker Sportkunde, Projectleider Sociale Sportschool, Oprichter AIvoorstudenten.nl & AIvoordocenten.com

Marcel heeft met meer dan 25 jaar onderwijservaring al de nodige onderwijscurricula ontwikkeld en geïnnoveerd. AI ziet hij als disruptieve verandering waar we verantwoord mee moeten experimenteren. Dit doet hij bijvoorbeeld in zijn lessen waar studenten zijn zelfgebouwde chatbots kunnen gebruiken

Dennis Van Der Kuylen

Projectcoördinator ontwikkeling starttoets en master taal- en letterkunde

Dennis Van der Kuylen is projectcoördinator ontwikkeling starttoets en master taal- en letterkunde. Hij werkte een aantal jaar als leraar Nederlands en maakte daarna de overstap naar het hoger onderwijs, waar hij taalvaardigheid gaf. Nu werkt hij voor de Vlaamse Hogescholenraad en is hij betrokken bij het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs.

Michelle Dewulf

Lerarenopleider talen bij Hogeschool PXL

Michelle Dewulf is lerarenopleider talen bij Hogeschool PXL. Michelle voert ook praktijkgerichte onderzoeken rond lezen en taal. Daarnaast is ze coördinator levenslang leren van de lerarenopleiding van PXL Education en is ze coördinator van het postgraduaat Hoogbegaafheid. Op dit moment is Michelle projectcoördinator van het project remediëring bij de Vlaamse Hogescholenraad.

Joeri Deryckere

Beleidsadviseur lerarenopleiding en kunsten bij de Vlaamse Hogescholenraad en algemeen projectcoördinator starttoets

Joeri Deryckere is beleidsadviseur lerarenopleiding en kunsten bij de Vlaamse Hogescholenraad en algemeen projectcoördinator starttoets. Voorheen werkte hij als beleidsondersteuner volwassenenonderwijs bij het Departement Onderwijs en Vorming en als kwaliteitszorgmedewerker bij de VLUHR, waarbij hij kwaliteitszorgprojecten in de Vlaamse universiteiten en hogescholen begeleidde.

Mieke Jaspers

Onderwijskundig adviseur toetsing & innovatie, Fontys Hogescholen Technology-enhanced assessment

Mijn expertise ligt op het gebied van Onderwijsinnovatie en Toetsing in het Hoger Onderwijs. Mijn hele loopbaan ben ik werkzaam in het Hoger Onderwijs

Boris Konrad

Geheugenexpert, informaticus & onderzoeker neurotechnologie

Dr. Boris Nikolai Konrad heeft zich altijd geïnteresseerd in geheugentechnieken. Hij studeerde natuurkunde en informatica en promoveerde in 2014 aan het Max Planck Instituut voor Psychiatrie op de neurale grondslagen van uitzonderlijke geheugenprestaties. Hij werkt sindsdien als onderzoeker aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Valentina Devid

Oprichter en onderwijsadviseur Toetsrevolutie, Docent Geschiedenis

Maarten Goossens

Mede-oprichter /navorser, Comproved/Universiteit Antwerpen

Maarten is als navorser aan de Universiteit Antwerpen betrokken bij onderzoek naar comparative judgement, peerassessment en peerfeedback. Vanuit dat onderzoek heeft hij samen met andere onderzoekers de spin-off Comproved opgericht. Vanuit Comproved ondersteunt hij docenten bij hun (comparatieve) evaluatievraagstukken.

Brenda Zandsteeg

Onderwijskundig expert

Bevlogen onderwijskundige, altijd op zoek naar het beste onderwijs, effectieve scholing en eerlijke toetsing. Sinds 2001 werkzaam bij L&D Talents, voorheen TriamFloat. Vanaf 2022 betrokken bij de herziening van het curriculum van de bacheloropleiding Medische Hulpverlening.

Masja Meier

Voorzitter curriculumcommissie Bachelor Medische Hulpverlening, projectleider herontwerp curriculum

Verpleegkundige Acute Zorg – Spoedeisende hulp en Cardiac Care. Sinds 2013 verbonden aan de hogeschool Utrecht na de Master Innovatie in Zorg en Welzijn (Integrated Care). Hogeschool hoofddocent en Curriculum voorzitter.

Roos Bits-Derksen

Docent, coach, haptotherapeut

Roos Bits-Derksen heeft jarenlange ervaring als adviseur, docent, trainer & coach. Eerst in het bedrijfsleven en later middels haar eigen bedrijf. Ze richt zich op ontwikkeling van binnenuit. Ze sluit aan bij de wens en stijl van de ander en onderzoekt waar beweging ontstaat. Haar expertise als docent haptotherapie zet ze nu in binnen het beroepsonderwijs.

Minne Bakker

PhD Researcher, Projectleider & Consultant ECIO

Tom de Beer

Consultant ECIO

Bevlogen onderwijskundige, altijd op zoek naar het beste onderwijs, effectieve scholing en eerlijke toetsing. Sinds 2001 werkzaam bij L&D Talents, voorheen TriamFloat. Vanaf 2022 betrokken bij de herziening van het curriculum van de bacheloropleiding Medische Hulpverlening.

Willem-Jan van Gendt

Business Consultant Cito

Camille Welie

Coördinator VU-NT2 Professional en Research, docentenopleider, docent en onderzoeker bij VU-NT2.

Ellen Bredenoort

Platform Leren van toetsen

Platform Leren van toetsen is een informeel netwerk voor docenten, onderwijsadviseurs en onderzoekers in het hoger onderwijs.
Onze missie is het vergroten van de leerwaarde van toetsen voor studenten. We werken vanuit een organische netwerkstructuur aan steeds wisselende thema’s, waaronder ‘feedbackgeletterdheid’.

Sylvia Schouwenaars

Platform Leren van toetsen

Platform Leren van toetsen is een informeel netwerk voor docenten, onderwijsadviseurs en onderzoekers in het hoger onderwijs.
Onze missie is het vergroten van de leerwaarde van toetsen voor studenten. We werken vanuit een organische netwerkstructuur aan steeds wisselende thema’s, waaronder ‘feedbackgeletterdheid’.

Martje Köhlen

Platform Leren van Toetsen

Platform Leren van toetsen is een informeel netwerk voor docenten, onderwijsadviseurs en onderzoekers in het hoger onderwijs.
Onze missie is het vergroten van de leerwaarde van toetsen voor studenten. We werken vanuit een organische netwerkstructuur aan steeds wisselende thema’s, waaronder ‘feedbackgeletterdheid’.

Marlies de Vos

Onderzoeker Lectoraat Beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht

 

Marlies de Vos is lerarenopleider en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Ze is verbonden aan het lectoraat Beroepsonderwijs en doet onderzoek naar diverse beoordelingsvraagstukken. In 2023 is ze gepromoveerd op hoe werkplekbegeleiders studenten beoordelen.

Jelle Jolles

Hoogleraar Neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam, & Auteur

Paul Kirschner

Emeritus Hoogleraar Onderwijspsychologie Open Universiteit Nederland

Tim Surma

Directeur Expertisecentrum Onderwijs en Leren

Kim Schildkamp

Hoogleraar Leerstoel Data
Informed Decision Making for
L&D Universiteit Twente.

Sander van Acht

Onderwijskundige en eigenaar Flooow

Dieter Möckelmann

Expert impact technologie op leren

Esther van Popta

Senior Beleidsadviseur in Onderwijs en IT en PHD Kandidate, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Esther van Popta studeerde Bedrijfskundige Informatica en Sociologie en heeft gewerkt bij het Kenniscentrum BI, KLM en Citowoz. Sinds 2004 werkt zij als strategisch beleidsadviseur Onderwijs & ICT bij de Centrale Staf OOK van de HAN. In 2010 is zij gestart met een promotieonderzoek naar online peer feedback.

Sabrina Bloemen MEd

Toetsdeskundige

Jessica Koning MEd

Toetsdeskundige

Kyle Langenberg MSc

Onderzoeker

drs. Jeroen van der Linden

Hoofddocent Onderwijskunde en Pedagogiek

Pamela den Heijer

Docent masters begeleidingskunde, management & innovatie en leren & innoveren hogeschool rotterdam/dr

Pamela den Heijer is gepromoveerd op affectieve leerervaring. Ze pleit in haar onderzoek voor voelen naast denken in het onderwijs. Ze heeft ruime ervaring als docent, onderzoeker en onderwijsadviseur in het hoger onderwijs

Heleen Kuijper MEd

Toetsdeskundige, Inholland

Ingrid Vogels MEd

Toetsdeskundige

Michael Capalbo

Universitair Hoofd Docent, Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University, Comenius Senior Fellow

Je zou kunnen beweren dat Michael Capalbo een brede interesse heeft. Hij heeft een Master in onderwijspsychologie en een Ph.D. in neurowetenschappen. Hij geeft les aan de Faculty of Psychology and Neuroscience en doet onderzoek naar het menselijk brein en gepersonaliseerde toetsing. Hij is tevens Comenius Senior Teaching Fellow.

Maikel Vermeer

Supportspecialist voor TestVision, Teelen

Als supportspecialist voor het digitaal toetssysteem TestVision bij Teelen verzorgt Maikel onder andere demonstraties van TestVision en trainingen in het gebruik van TestVision. Ook is hij servicemanager voor een aantal klanten en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van ondersteunend materiaal voor TestVision, zoals instructievideo’s.

Drs. E. Hissink

Onderwijskundige, docent, PhD kandidaat

Elske en Ria werken vanuit hun eigen expertise binnen respectievelijk de opleiding Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Ze werken aan hun promotie onderzoek op het gebied van adaptieve expertise, entrustable professional activities en interprofessioneel leren en werken. Hierbij werken ze waar mogelijk, en waar dit extra dimensie aan de onderzoeken geeft, samen.

M.J. Kersbergen MSc

Mondhygiënist, hoofddocent, PhD kandidaat

Elske en Ria werken vanuit hun eigen expertise binnen respectievelijk de opleiding Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Ze werken aan hun promotie onderzoek op het gebied van adaptieve expertise, entrustable professional activities en interprofessioneel leren en werken. Hierbij werken ze waar mogelijk, en waar dit extra dimensie aan de onderzoeken geeft, samen.

Wessel Peeters

Medeoprichter, Vernieuwenderwijs

Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs. Daarvoor onderwijskundige in het hoger onderwijs en leraar geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing, leren leren en veranderkunde. Actieve ontwikkelaar, onderzoeker en spreker.

Linda Litjens

Onderwijskundige en adviseur, Vernieuwenderwijs

Van huis uit docenten en onderwijsexperts. Ondersteunen scholen en opleidingen bij vraagstukken rondom curriculumontwikkeling, toetsing en didactiek.

Leon Anasagasti

Onderwijskundige en adviseur, Vernieuwenderwijs

Van huis uit docenten en onderwijsexperts. Ondersteunen scholen en opleidingen bij vraagstukken rondom curriculumontwikkeling, toetsing en didactiek.

Tineke Beekman

Student master begeleidingskunde en theater regisseur/docent

Mijn naam is Tineke Beekman en ik ben theaterregisseur, docent en begeleidingskundige (in opleiding). Mijn hele onderwijs leven, als student en docent, ben ik aan het zoeken naar hoe toetsvormen dienend kunnen zijn i.p.v. verstikkend.

Christina Schouten

Projectleider en curriculumverantwoordelijke beroepsvoorbereiding, Adviseur programmatisch toetsen, Hogeschool Utrecht

Els van Zijl

Onderwijskundig adviseur Onderwijs & Organisatie

Vanuit een technische, bedrijfskundige achtergrond ben ik werkzaam geweest bij een commercieel opleidingscentrum in de automatisering en in het hoger onderwijs. Ik heb daarin verschillende rollen vervuld van docent, leidinggevende, adviseur en beleidsmedewerker.

Matthijs Noorlander

Onderwijskundige en toetsexpert Hogeschool Utrecht