Tjipcast live samen met publiek: in gesprek over de rol van toetsing

Tjip de Jong, Docent verbonden aan de Master Curriculum Ontwikkeling Primair Onderwijs bij de Radboud Universiteit Nijmegen & Maker van de Tjipcast

Toetsing als onderzoek naar het leerproces van studenten

Kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs is onderhevig aan vele opvattingen die er zijn over wat goed toetsen is. We zien dat niet alleen terug in de vele manieren waarop opleidingen toetsprogramma’s vormgeven, maar ook in een (te) vol ‘toets-woordenboek’. Doel van mijn bijdrage is wat doordachte eenvoud aan te brengen in de plek van toetsing in een curriculum. Daarbij verken ik vragen als: Wat is de kern van toetsing? Wat vraagt dat van de docent en student in de uitvoering? Hoe houden we een toetsbeleid zo kansrijk, eerlijk en acceptabel mogelijk? Ik durf daarbij de stelling aan te gaan dat het toets-woordenboek flink dunner kan en we nooit zeker zullen zijn of we de juiste beslissingen nemen met en over studenten. Ook hoop ik de deelnemers te kunnen motiveren (weer) terug te gaan naar waar het in de essentie bij het opleiden om gaat: studenten een stevige (inhoudelijke) basis meegeven die ze veel vertrouwen geeft in het nemen van een volgende stap in hun (school)loopbaan.

Dominique Sluijsmans, Zelfstandig Onderwijskundige, Sluijsmans Onderwijsadvies

Feedback nuttig of nutteloos!

Er is veel over feedback geschreven en onderzocht maar de praktijk is ook hier weerbarstig. Welke niet! Het gaat over feedbackgeletterheid, maar hoe worden studenten, docenten en werkveldpartners feedbackgeletterd? Is dat zoiets als van analfabeet alfabeet worden?

In deze sessie onderzoeken we vooral hoe je feedbackgevoelig kunt worden door te kijken wat we weten uit onderzoek (nuttig-nutteloos) en wat werkzame bestanddelen kunnen zijn zoals handreikingen. Maar vooral waarom zou je gevoelig worden om effectieve feedback te geven of te krijgen? Is er urgentie? Laten we dat samen onderzoeken in deze werksessie!

Mieke Jaspers & Fieke Tychon, Onderwijskundige adviseurs toetsing & innovatie, Fontys Hogescholen lectoraat Technology-enhanced assessment.