Wil jij het programma ontvangen inclusief tijdschema? Download dan de brochure!

Keynotes

Keynote | Hoe zet je de twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek in binnen de klas, in de aula of in een online les aan een grote groep studenten?

Kristel vanHoyweghe, Onderwijsonderzoeker ExpertiseCentrum voor Effectief Leren Thomas More


Keynote | Correct Juridisch Examineren

Prof. Mult. Henk van Berkel, 40 jaar werkzaam geweest als onderzoeker van het hoger onderwijs, ex-voorzitter van diverse examencommissies en auteur van diverse boeken over onderwijs- en toetskwaliteit.


Keynote | Humorvolle keynote

Pedro de Bruyckere, Pedagoog en Onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en Universiteit Leiden


Keynote | Onderwijskwaliteit door werkplezier: een teamopgave

Werkplezier is een goede balans tussen enerzijds uitdagende werkeisen en anderzijds voldoende energiebronnen om die werkeisen aan te kunnen. Hiermee kan de kwaliteit van het werk omhoog gaan. Deze balans bereiken is echter niet eenvoudig en vraagt om een collectieve inspanning. Vanuit onderzoek en voorbeelden focussen we op welke team- en leiderschapsprocessen en arbeidsorganisatieinrichting kunnen helpen.

Mieke Koeslag-Kreunen, Lector Werken in Onderwijs, Hogeschool Utrecht


Leertrack: Liever meer verdieping? Kies dan beide dagen voor de leertrack

Motiveren voor leerdoelen en toetsen

Samen zoek je op 1 thema de verdieping op en krijg je theorie en handvatten aangereikt. Indien je beide sessies hebt gevolgd, ontvang je een certificaat van deelname. 

*Let op: Sessie 1 kan los gevolgd worden. Voor sessie 2 is het noodzakelijk dat je sessie 1 hebt gevolgd

Sessie 1 (90) min: De belofte van formatief handelen is dat studenten gemotiveerder en meer betrokkenheid aan de slag gaan met de materie. Toch blijkt het in de praktijk soms lastig om studenten in beweging te krijgen. We gaan onderzoeken aan welke knoppen jij kunt draaien bij de verschillende stappen van de cyclus van formatief handelen. Samen met de deelnemers gaan we een gereedschapskist vol motiverende tools ontwikkelen die je morgen nog in je les kunt inzetten.

Sessie 2 (75 min): Formatief handelen leidt vooral tot motivatie en betrokkenheid wanneer studenten werken aan betekenisvolle leerdoelen. In deze sessie gaan we jouw leerdoelen kritisch tegen het licht houden. Aan de hand van de principes van de goal setting theory gaan we onderzoeken hoe je ervoor kunt zorgen dat leerdoelen voor studenten gaan leveren en zij er gemotiveerder mee aan de slag gaan. Neem je leerdoelen / leeruitkomsten mee.

Deze leertrack wordt verzorgd door David Maij, Neuropsycholoog bij Neurohabits & Hannelore Hemeltjen, Docent en Zelfstandig Onderwijsadviseur

Sessies

Een reviewstudie naar de toetsconstructen Assessment for, as en of Learning

In deze inspiratiesessie worden de resultaten van een review onderzoek gepresenteerd waarin definities van de toetsconstructen Assessment for Learning (AfL), Assessment as Learning (AaL) en Asessment of Learning (AoL) zijn onderzocht op gemeenschappelijk kenmerken. Er is hierbij gekozen voor een integratieve aanpak om te komen tot een eenduidig beeld op welke wijze toetsing kan bijdragen aan het leren van de student. Uit de analyse komen negen thema’s naar voren die zijn gegroepeerd in: 1) Student-docent rollen en relaties, 2) De toetsleeromgeving en 3) Educatieve uitkomsten van toetsing. In de sessie worden de thema’s toegelicht en wordt een vertaling gemaakt naar jouw eigen onderwijspraktijk.

Lonneke Schellekens, Onderzoeker en trainer Universiteit Utrecht


Feedback geven op schrijfproducten

Voor goed schrijfonderwijs is effectieve feedback een voorwaarde, omdat dit voor de student inzichtelijk maakt hoe hij heeft gepresteerd en hoe hij zijn tekst kan verbeteren. In deze bijdrage bespreken we in vogelvlucht enkele belangrijke wetenschappelijke inzichten over goede feedback: Op welk moment tijdens het schrijfproces geef je feedback? Waar geef je feedback op? En hoe verwoord je deze zo goed mogelijk, zodat de student ook daadwerkelijk iets met de feedback doet? We presenteren een concreet stappenplan dat je kunt gebruiken bij het geven van feedback. Tijdens de workshop gaan we met behulp van dit stappenplan zullen we een tekst beoordelen en van feedback voorzien.

Meike Korpershoek, Docent MBO en HBO en eigenaar De Taalprof & Monica Koster, Onderzoeker, ontwikkelaar en onderwijsadviseur, Hoofdredacteur MeerTaal


Zicht krijgen op je eigen feedbackpraktijk: 12 factoren die feedback succesvol maken

Om het leren van studenten en leerlingen te stimuleren, gebruiken we als docenten feedback. Maar wanneer is feedback effectief en welke rol spelen docenten en studenten hierbij? Als docent wonen we regelmatig kalibreersessies bij om afstemming te bereiken over wat we van studenten verwachten en de inhoud van onze feedback, maar hoe we feedback geven en waartoe we dat doen is minder vaak onderwerp van gesprek. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met een gespreksmethodiek waarmee we zicht proberen te krijgen op je eigen feedbackpraktijk en verkennen we samen welke rol de succescriteria voor feedback uit het project Feedback for Learning hierin kunnen spelen (Henderson et al., 2018).

Marlies de Vos, Docent & GSA lid  / promovendus | Hogeschool Utrecht | Instituut Archimedes / Lectoraat Beroepsonderwijs & Eddy van Renselaar, Lerarenopleider, Hogeschool Utrecht & Instituut Archimedes


Anders afronden in het HBO

Manon Joosten, Senior docent, onderzoeker & curriculum ontwikkelaar, Hogeschool InHolland


Flexibel en gepersonaliseerd opleiden door programmatisch te toetsen. 

Opleidingen hebben gepersonaliseerd leren veelal hoog in het vaandel staan. Echter, hoe zorgen we ervoor dat het daadwerkelijk vorm krijgt in onze dagelijkse, veelal weerbarstige, praktijk?

Opleidingen hebben gepersonaliseerd leren veelal hoog in het vaandel staan. Echter, hoe zorgen we ervoor dat het daadwerkelijk vorm krijgt in onze dagelijkse, veelal weerbarstige, praktijk?

Leren richt zich op de toetsing. Verander de toetsing en het leren wijzigt. In programmatisch toetsen staat de ontwikkeling van de student centraal. Dit levert concrete handvatten op om de opleiding vanuit de leerbehoefte van de student vorm te geven. Elementen van programmatisch toetsen die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld de dialoog met de student, ontwikkelingsgerichte feedback, holistisch toetsen.
We bekijken hoe deze en andere elementen doorwerken in de manier waarop we ons onderwijs inrichten en daarmee gepersonaliseerd leren verwezenlijken.

In deze bijeenkomst gaan we o.a. uit van onderdelen van het dashboard dat gepresenteerd wordt in de workshop ‘Programmatisch toetsen op jouw opleiding? Knoppen om aan te draaien’. Na de inleiding gaan we met elkaar aan de hand van stellingen in kleine groepen en vervolgens plenair in gesprek.

Christina Schouten, Projectleider Programmatisch Toetsen Lerarenopleiding HU


Onderwijsprocesrecht: ongelijke kansen en de rol van de examencommissie

De procedure waarin een student in het hoger onderwijs kan opkomen tegen een besluit van de examencommissie lijkt van alle waarborgen is voorzien. Toch is deze procedure wellicht voor verbetering vatbaar. Het college van beroep voor de examens dient marginaal te toetsen. Als ze die grens overschrijdt is daar geen correctie op mogelijk want het orgaan dat het primaire besluit heeft genomen kan niet opkomen tegen een uitspraak van het college van beroep voor de examens. Daar zit een spanningsveld want het maakt mogelijk dat een college van beroep voor de examens zich activistisch gedraagt. Daarvoor zou geen plaats moeten zijn in het (hoger-) onderwijs procesrecht.

Mr. dr. A.H. (Ton) Lamers, Voorzitter Centrale Examencommissie ArtEZ Hogeschool


Peer feedback in het hoger onderwijs

Prof. dr. Kim Schildkamp, Hoogleraar Universiteit Twente & Priyanka Pereira, PhD kandidaat, Universiteit van Twente


Draaimolensessies: draai steeds door naar een andere bijdrage over governance binnen het HO

Roel van Krieken, Hoofd Consultancy Hobeon


Dilemma’s bij examencommissies rondom actuele ontwikkelingen

Marnie Wouters, Onderwijskundige/toetsdeskundige bij Teelen & Marieke Logtenberg, Projectleider uitfaserend onderwijs, Saxion Hogescholen


Concentrisch toetsen: twee voorbeelden van een ontwerp

Christina Schouten, Projectleider Programmatisch Toetsen & Martijn Vlug, Docent/toetsexpert/onderwijsontwikkelaar, Hogeschool Utrecht