09.00 uur

Opening congres door dagvoorzitter

Annemieke Bosshardt-de Vries, Eigenaar Zeg het helder & Beleidsadviseur Saxion University of Applied Sciences

 

09.05 uur

Eigentijds beoordelen en beslissen – toetsing als integraal onderdeel van onderwijs

Toetsing en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op basis van informatie uit toetsen kunnen we het leren van studenten stimuleren en sturen, nemen we belangrijke beslissingen en kunnen we de kwaliteit van onderwijs optimaliseren. Hoewel informatie uit toetsen dus essentieel is voor (de kwaliteit van) het leren, wordt deze informatie vaak onvoldoende benut. Hoe kunnen we toetsen inzetten als integraal onderdeel van het onderwijs? Zodat we écht recht kunnen doen aan de ontwikkeling van studenten? En kunnen komen tot zorgvuldige beslissingen? In de lezing presenteert Tamara zes praktische handvatten om meer eigentijds te kunnen beoordelen en beslissen.

Tamara van schilt-Mol, lector Eigentijds beoordelen en beslissen in het onderzoeksteam ‘Kwaliteiten van Leraren’ van de HAN & Academic director Master Toetsdeskundige Fontys

 

09.50 uur

Koffiepauze

 

10.15 uur

De rol van technologie rondom toetsen en beoordelen

Kelly Beekman, Lector Technology Enhanced Assessment Fontys University for Applied Sciences

11.00 uur

Sessieronde 1

1. Hoe heb jij dit geschreven? Goed schrijfonderwijs in tijden van ChatGPT

Wat is de impact van ChatGPT op het schrijfonderwijs? Moeten we studenten met pen en papier laten schrijven of wachten op betere plagiaatdetectoren voor we weer schrijfopdrachten afnemen? Of kan het ook kansen kan bieden en het schrijf(leer)proces juist versterken? En wat betekent dit dan voor hoe we het schrijfonderwijs idealiter inrichten? In deze sessie bespreken we de voor- en nadelen van ChatGPT voor het schrijfonderwijs van de toekomst.

Renske Bouwer, Universitair docent Taal & Educatie bij Universiteit Utrecht


2. Formatief handelen in het ontwerp

Een goede summatieve beslissing is geen verassing: het is een logische, valide conclusie van het leerproces. Hoe kun je hier studenten dan stap voor stap naartoe laten werken? Oftewel hoe kun je op een krachtige manier formatief handelen in je curriculum verwerken? Daar gaan we deze sessie mee aan de slag! Aan de hand van een introductie op een concreet stappenplan én enkele belangrijke principes, gaan we tijdens deze sessie aan de slag met het (her)ontwerpen van je onderwijs. Zo krijg je inzichten, werkmateriaal én doe je ervaring op, wat je naderhand allemaal kunt meenemen naar je team.

Wessel Peeters, Docent, onderwijskundige en mede-oprichter Vernieuwenderwijs


3. Bevorder op een verfrissende manier je feedbackcultuur

Leren van feedback wordt een steeds meer belangrijke manier van leren en ontwikkelen. Vooral in het onderwijs zien we dat dit steeds meer geïntegreerd wordt in het curriculum. We gunnen het studenten en de (onderwijs)professionals om ons heen om ontvangen feedback ontwikkelingsgericht in te zetten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het FeeDialoog kaartspel is een middel om het meeste uit ontvangen feedback te halen. In deze workshop ga je het FeeDialoog zelf ervaren. Tijdens het spel analyseer en interpreteer je de feedback waarna je nadenkt over passende acties en benodigdheden om je verder te kunnen gaan ontwikkelen.

Noëlle Khalil, Docent HBO Fontys Hogeschool, Mede-eigenaar van FeediX
Céline Lecluse, Docent HBO, Mede-eigenaar van FeediX


4. Ontwikkelingen en actualiteiten in rechtspraak Fraude

Fraude en plagiaat zijn (helaas) een terugkerend thema binnen de onderwijsgemeenschap. In deze presentatie worden de ontwikkelingen in de rechtspraak (bijvoorbeeld aangaande groepsplagiaat) en actuele rechtspraak uitgelicht.

Rolf Bindels, Advocaat arbeidsrecht & onderwijsrecht Honoré Advocaten

Deze workshop bestaat uit 2 delen.

Zelfregulerend leren: van buikgevoel naar evidence-based

Zelfregulerend leren (ZRL) zit in het hart van leren én lesgeven. Het maakt zo natuurlijk deel uit van elke les, dat het amper bewust aandacht krijgt. En als we het aandacht geven, doen we dat vaak op basis van buikgevoel, persoonlijke ervaring of overtuigingen. Of omdat onderzoekers en beleidsmakers ZRL naar voor schuiven als effectieve manier om leerwinst en -motivatie te verhogen. Maar hoe ondersteun je ZRL vaardigheden nu op een effectieve manier? Welke rol spelen ZRL vaardigheden in de effectiviteit van jouw evaluatie- en toetspraktijk? En omgekeerd: welk effect hebben toetspraktijken op de ZRL vaardigheden van je leerlingen?” Klaar voor een upgrade van jouw buikgevoel?

Jeltsen Peeters, Onderzoeker, Auteur, Gastdocent Ghent University, Pedagogisch medewerker innovatie GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Van promoveren naar presenteren richting groter publiek!

Met onder andere onderzoeksresultaten over:

1. Feedback geven op een schrijfproces in plaats van op een geschreven tekst: hoe doe je dat?

Als we studenten willen leren om betere teksten te schrijven, dan moeten we ze ook leren hoe ze dat kunnen doen. Het uitvoeren van een complexe schrijfopdracht, zoals een scriptie, bestaat uit allerlei deelactiviteiten die gezamenlijk een schrijfproces vormen (bijv.: inlezen, onderzoek uitvoeren, tekstplan maken). Terwijl er vaak feedback wordt gegeven die zich richt op het verbeteren van een schrijfproduct, is het juist het schrijfproces dat de kwaliteit van een schrijfproduct in grote mate bepaalt. In deze workshop gaan we daarom in gesprek over manieren om het schrijfproces van studenten, en hopelijk daarmee ook hun schrijfproducten, te verbeteren.

Jochem Aben, Universitair Docent Taalbeheersing, Ass. Professor Radboud Universiteit

12.30 uur

Lunchpauze + onderdeel Escape Room vanaf 12.45 uur.

  • GROEPS ESCAPE >> Unlock the mysterious Escapeboxes!
  • LOCK’D >> Wie lost het snelst de escapebox op en raadt het groepswoord?

 

13.30 uur

Sessieronde 2

1. Formatieve evaluatie van zelfregulatie, iSelf en BeCOOL

Onderzoekend leren wordt genoemd als dé onderwijsvorm binnen de wetenschap en technologie lessen. Toch komt het onderzoekend leren op basisscholen niet altijd goed uit de verf. Onderzoekend leren-taken zijn open en complex en kinderen moeten veel opeenvolgende activiteiten uitvoeren en daar kennis uit afleiden. Veel kinderen weten zich geen raad met de vrijheid die ze krijgen tijdens het onderzoekend leren. Dit komt doordat ze moeilijkheden hebben om zelf hun leerproces te plannen en hun eigen leerproces bij te houden en te reguleren. Kinderen ervaren problemen met zelfregulatie.

Een belangrijke voorwaarde om werkelijk iets onderzoekend te leren is dat kinderen hierin begeleiding krijgen. Daarnaast is afstemming door de leraar van belang. Maar over welke vorm van begeleiding hebben we het dan eigenlijk? In deze workshop geldt ons onderzoek naar onderzoekend leren en zelfregulatie als voorbeeld hoe er formatief gehandeld kan worden door de inzet van diagnostische tools om zo je onderwijs gedifferentieerd in te richten.

Jaap de Brouwer, Onderzoeker Lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion University for Applied Sciences


2. De implementatie van programmatisch toetsen binnen HBO-ICT

Midden in corona begonnen ze bij HBO-ICT met de implementatie van programmatisch toetsen. Jan Berends deelt zijn ervaringen en gaat ook dieper in op de professionalisering van docenten, met name op de ontwikkeling van de ‘landelijke leeromgeving programmatisch toetsen’ die met subsidie van het Versnellingsplan is gemaakt.

Jan Berends, Docent Hogeschool Van Amsterdam


3. Regie bij de student: wat betekent dat voor toetsen?

Van opleidingsroutes naar studentroutes en van organisatiegericht naar studentgericht onderwijs. Het ontwikkelen van flexibel en gepersonaliseerd onderwijs stelt ons voor interessante uitdagingen. Het model van Hogeschool Utrecht voor het lang en kort cyclisch studeren van studenten biedt hierbij houvast. Het maakt duidelijk welk studentgedrag we willen bevorderen en faciliteren. Na een introductie op dit model zoomen we gezamenlijk in op de rol van het toetsen. Wat houdt regie op toetsen bij studenten eigenlijk in? Wat kan wel en niet? En wat betekent dat voor de diverse actoren zoals docenten, examinatoren en leden van examencommissies?

Lucie Lolkema, Onderwijsadviseur Hogeschool Utrecht


4. Geen toetsen, enkel leeruitkomsten binnen de Fontys Parademische School

Docenten van de opleiding Fysiotherapie delen hun ervaringen (zowel positief als negatief) met het nieuwe curriculum en de implementatie van programmatisch toetsen.

Na een lange aanloop zijn we bij Fontys Fysiotherapie in september 2022 gestart met een volledig nieuw curriculum. Meest bijzondere verandering daarbij was dat we plots geen klassieke toetsen meer deden, maar dat onze studenten nu zélf hun leeruitkomsten zouden moeten aantonen.

Spannend? Zeker! Moeilijk? Jawel! Weerstand? Check!

Wij delen graag onze ervaringen met jullie!

Loek Herberts, MLI-er en docent Fysiotherapie
Johan Huijsmans, Lid van de sturende curriculumontwikkelingsgroep voor de opleiding Fysiotherapie, Docent Fysiotherapie
Dieter Fleurackers, expertise ondersteunende digitale systemen, Docent Fysiotherapie


5. Adequate borging van werkplekleren en een blik vooruit naar het nieuwe accreditatiestelsel vanaf 2025

Henri Ponds, Beleidsadviseur NVAO

Deze workshop bestaat uit 2 delen.

Zelfregulerend leren: van buikgevoel naar evidence-based

Zelfregulerend leren (ZRL) zit in het hart van leren én lesgeven. Het maakt zo natuurlijk deel uit van elke les, dat het amper bewust aandacht krijgt. En als we het aandacht geven, doen we dat vaak op basis van buikgevoel, persoonlijke ervaring of overtuigingen. Of omdat onderzoekers en beleidsmakers ZRL naar voor schuiven als effectieve manier om leerwinst en -motivatie te verhogen. Maar hoe ondersteun je ZRL vaardigheden nu op een effectieve manier? Welke rol spelen ZRL vaardigheden in de effectiviteit van jouw evaluatie- en toetspraktijk? En omgekeerd: welk effect hebben toetspraktijken op de ZRL vaardigheden van je leerlingen?” Klaar voor een upgrade van jouw buikgevoel?

Jeltsen Peeters, Onderzoeker, Auteur, Gastdocent Ghent University, Pedagogisch medewerker innovatie GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Van promoveren naar presenteren richting groter publiek!

Met onder andere onderzoeksresultaten over:

2. Het professionaliseren van docenten in formatief toetsen

Christel Wolterinck, Onderzoeker Universiteit Twente, Teamleider onderzoek & onderwijsontwikkeling Scholengemeenschap Marianum Groenlo
Jitske de Vries, Onderzoeker Lerarenopleiding ELAN Universiteit Twente

14.30 uur

Panel over AI in relatie tot toetsing met:

Barend Last, Specialist Blended Learning, Schrijver, Onderwijsadviseur
Erdinç Saçan, Senior docent, Fontys Hogeschool ICT
Steven Dorrestijn, Lector Ethiek & Technologie, Saxion Hogeschoo

Barend Last

15.20 uur

Afsluitend dankwoord door dagvoorzitter

Annemieke Bosshardt-de Vries, Eigenaar Zeg het helder & Beleidsadviseur Saxion University of Applied Sciences

 

15.30 uur

Borrel & Bites